The Book of Colour Concepts (два томи) 275637

Паперова книга
275637
The Book of Colour Concepts (два томи) - фото 1
The Book of Colour Concepts (два томи) - фото 2
The Book of Colour Concepts (два томи) - фото 3
The Book of Colour Concepts (два томи) - фото 4
The Book of Colour Concepts (два томи) - фото 5
The Book of Colour Concepts (два томи) - фото 6
The Book of Colour Concepts (два томи) - фото 7
The Book of Colour Concepts (два томи) - фото 8
The Book of Colour Concepts (два томи) - фото 9
The Book of Colour Concepts (два томи) - фото 10
The Book of Colour Concepts (два томи) - фото 11
The Book of Colour Concepts (два томи) - фото 12
The Book of Colour Concepts (два томи) - фото 13
8'353
2 людини
Купити

Все про “The Book of Colour Concepts (два томи)”

Від видавця

Four Centuries of Color
The human history of color, in two sweeping volumes


The earliest forms of human creativity – in carvings, markings, and cave paintings – bear witness to humanity’s engagement with color. Almost as old as these examples is the desire to assign structure, order, and meaning to this universal yet elusive concept, and it is this fascination that unites the works compiled in this expansive edition.
Gathering over 65 rare books and manuscripts from a wealth of institutions, including the most distinguished color collections worldwide, The Book of Colour Concepts takes the reader on a chromatic odyssey across four centuries and over 1,000 images of luscious wheels and globes, painstakingly collated charts, and meticulous diagrams, many of them newly photographed exclusively for this edition. Some of these concepts provide exhaustive taxonomies of color, while others reflect upon the relationship of color and music, or the affinities between color and human emotions.
Seminal works of color theory, such as Isaac Newton’s Opticks and Johann Wolfgang von Goethe’s hugely significant Zur Farbenlehre, are shown alongside rare and unfamiliar contributions, including the theosophical color systems of Charles Webster Leadbeater and Annie Besant, the comprehensive color ‘dictionary’ of Aloys John Maerz and Morris Rea Paul, and the patchwork combinations of the Japanese costume designer and artist Sanzo Wada.
The two volumes also bring many intriguing and often overlooked works by women into the spotlight, including the radically inventive color “blots” of the English flower painter Mary Gartside and a botanical notebook by the pionieering spiritualist Hilma af Klint.
The color systems that make up this edition are contextualized by introductory essays from editor Alexandra Loske and co-author Sarah Lowengard, while authoritative texts from the editor on the works reproduced set out each concept in further detail. Illuminating the history of color in all its shapes and forms, The Book of Colour Concepts offers a chromatic chronology unparalleled in scope.

Зміст

Чотири століття кольору
Історія людського сприйняття кольору у двох ґрунтовних томах

Найдавніші форми людської творчості - різьблення, знаки та наскельні малюнки - свідчать про взаємодію людини з кольором. Майже таким же давнім, як і ці приклади, є прагнення надати структурованості, впорядкованості та значення цьому універсальному, але невловимому поняттю, і саме це захоплення об'єднує роботи, зібрані у цьому розлогому виданні.
Зібравши понад 65 рідкісних книг і рукописів з безлічі інституцій, у тому числі з найвідоміших колекцій кольору по всьому світу, "Книга концепцій кольору" запрошує читача в хроматичну одіссею через чотири століття і понад 1000 зображень розкішних коліс і глобусів, ретельно складених графіків і скрупульозних діаграм, багато з яких були нещодавно сфотографовані спеціально для цього видання. Деякі з цих концепцій надають вичерпну таксономію кольору, інші ж розмірковують про зв'язок кольору і музики або про спорідненість кольору і людських емоцій.
Фундаментальні праці з теорії кольору, такі як "Оптика" Ісаака Ньютона та надзвичайно значуща праця Йоганна Вольфганга фон Гете "Zur Farbenlehre", представлені поряд з рідкісними та маловідомими матеріалами, серед яких теософські кольорові системи Чарльза Вебстера Лідбітера та Енні Безант, вичерпний кольоровий "словник" Алоїза Джона Маєрца та Морріса Рі Пола, а також клаптикові комбінації японського дизайнера костюмів та художника Сандзо Вада.
У двох томах також представлено багато інтригуючих і часто ігнорованих жіночих робіт, зокрема радикально винахідливі кольорові "плями" англійської художниці квітів Мері Гартсайд і ботанічний зошит спіритуалістки Хільми аф Клінт, яка була першопрохідцем.
Кольорові системи, що складають це видання, контекстуалізовані вступними есеями редакторки Александри Лоске та співавторки Сари Ловенгард, а авторитетні тексти редакторки про відтворені роботи розкривають кожну концепцію більш детально. Висвітлюючи історію кольору в усіх його проявах, "Книга концепцій кольору" пропонує хронологію хроматики, що не має аналогів за обсягом.

Рецензії

0

Всі характеристики

Товар входить до категорії

  • Самовивіз з відділень поштових операторів від 45 ₴ - 80 ₴
  • Безкоштовна доставка від 3000 грн
Схожі товари
Thomas Bastide. Design
273782
Thomas BastideLaure Verchere
3'900 ₴
Case Study Houses. The Complete CSH Program 1945-1966
141426
Elizabeth A. T. Smith
3'550 ₴4'177 ₴
Modern Architecture A–Z
187174
3'550 ₴4'177 ₴
Neutra. Complete Works
264666
Barbara Mac LamprechtDion NeutraPeter Gossel
3'550 ₴4'177 ₴
Jan Christiaan Sepp. The Book of Marble
265766
Jan Christiaan Sepp
5'569 ₴
Koolhaas. Elements of Architecture
253223
Rem KoolhaasIrma Boom
6'126 ₴6'961 ₴
Kuma. Complete Works 1988–Today
205322
Philip JodidioKengo Kuma
8'353 ₴
Jean Nouvel by Jean Nouvel. 1981-2022
264077
Jean NouvelPhilip Jodidio
7'100 ₴8'353 ₴
Ando. Complete Works 1975-Today. 2023 Edition
264078
Philip Jodidio
7'100 ₴8'353 ₴
Marc Newson. Works 84-24
267978
Marc NewsonAlison Castle
8'353 ₴
Julius Shulman. Modernism Rediscovered (три томи)
275640
Hunter Drohojowska-PhilpPeter LoughreyOwen Edwards
8'353 ₴
Norman Foster (в 2-х томах)
264080
Norman FosterPhilip Jodidio
16'567 ₴19'490 ₴