Основні засоби: облік особливих операцій

Основні засоби: облік особливих операцій
%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%3A+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 - фото 1
300 грн
48682
ISBN
Видавництво
ТОВ "Вістка"
Категорія
Бізнес
Сторінок
336
Формат
70х100 1/16 (170х240 мм)
Обкладинка 
Тверда
Тип паперу 
Офсет
Мова
Українська
Ілюстрації
Нет
  • По УкраїніНовая Почта - від 40 грн
    Укрпочта - від 25 грн
    Безкоштовно - от 3000 грн
  • Міжнародна доставкаУкрпошта...
Детальніше про доставку
Читать фрагмент

У книзі старанно зібрано в єдине ціле особливості обліку за П(С)БО та МСФЗ специфічних операцій з основними засобами. Тільки для вас, шановні читачі, кращі теоретичні викладення й практичні рекомендації від провідних вітчизняних експертів із бухобліку та оподаткування.

Автори: А. Василенко, В. Карпова, Д. Ковальов, З. Куриляк, І. Назарбаєва, В. Прокопенко, І. Чалий, Т. Шустваль

Розділ 1: Переоцінка основних засобів

 

Переоцінка ОЗ у системі П(С)БО

10

Що таке переоцінка ОЗ

10

Визначаємо суттєвість відхилення вартостей

13

Як часто переоцінювати

17

Як визначити залишкову та справедливу вартість ОЗ

18

Справедлива вартість ОЗ: із ПДВ чи без

21

Чи можна переоцінювати об`єкти незавершених капінвестицій в ОЗ

22

Порядок переоцінки ОЗ

24

Групування об`єктів для переоцінки

25

Відображення результатів переоцінки в бухобліку

27

Зміни в амортизації

32

Доля персоніфікованого сальдо капіталу в дооцінках

33

Розкриття інформації в примітках до фінзвітності

36

Переоцінка та податок на прибуток

36

Приклади розрахунку показників та бухобліку під час переоцінки ОЗ

38

Модель переоцінки в системі МСФЗ

43

Особливості моделі переоцінки

43

Відображення наслідків переоцінки у фінзвітності

45

Вплив коригування забезпечення під виведення ОЗ з експлуатації

47

Переоцінка активів у стадії будівництва

48

Подальша амортизація

48

Перенесення дооцінки на нерозподілений прибуток

48

Зміна моделі обліку ОЗ

49

Розкриття інформації в примітках до фінзвітності

50

Розділ 2: Зменшення корисності основних засобів

 

Нова категорія

51

Теоретичне підґрунтя

52

Сутність зменшення корисності

54

Практика застосування

55

Загальний алгоритм зменшення корисності

56

Групи та корпоративні активи

58

Кореспонденція рахунків

62

Подальша амортизація

63

Відновлення корисності

63

Документальне оформлення

65

Розкриття у фінзвітності

66

Розділ 3: Операційна оренда основних засобів

 

Визначення операційної оренди об`єкта основних засобів

67

Законодавчо-нормативне забезпечення орендних угод

67

Оренда: визначення терміна й класифікація

70

Оренда в бухобліку: з 01.01.19 р. — за новим стандартом

76

Документальне оформлення передачі об`єкта основних засобів в оренду

78

Передача майна в орендній угоді

78

Акт приймання-передачі об`єкта оренди

79

Операційна оренда об`єкта основних засобів

86

Бухоблік в орендодавця

86

Класифікація об`єкта, який здають в операційну оренду

86

Витрати на укладення договору оренди

88

Передача об`єкта в операційну оренду

89

Нарахування та отримання орендної плати

90

— Первинний документ на орендні “послуги”

90

— Період нарахування орендного доходу

92

— Рахунок для відображення орендного доходу

93

Непередбачена орендна плата

95

Заохочення за договором оренди

96

Витрати на утримання об`єктів, переданих в оренду

98

Комунальні платежі при оренді та їх компенсація орендарем

98

Повернення об`єкта з оренди

100

Розкриття інформації в примітках до фінзвітності

100

Приклад бухобліку операційної оренди ОЗ в орендодавця

101

Бухоблік в орендаря

104

Отримання об`єкта в операційну оренду

104

Нарахування та сплата орендних платежів

105

— Період визнання орендних витрат

105

— Рахунок для орендних витрат

106

Непередбачена орендна плата

107

Заохочення за договором оренди

108

Витрати на утримання об`єктів оренди

109

Компенсація комунальних платежів орендодавцю

109

Створення забезпечення під “обтяжливу” оренду

109

Повернення об`єкта з оренди

111

Розкриття інформації в примітках до фінзвітності

111

Приклад бухобліку операційної оренди ОЗ в орендаря

112

Ремонти та поліпшення орендованих основних засобів

114

Юридичні аспекти: у пошуках межі відповідальності

114

Бухгалтерський облік: усе залежить від економічних вигід

116

Податковий облік: нічого особливого

124

Страхування орендованого об`єкта основних засобів

125

Юридичні аспекти

125

Бухоблік операцій зі страхування об`єктів оренди

128

Податковий облік: різниць не передбачено

132

Дострокове припинення договору оренди

133

Юридичні аспекти: у пошуках причин і наслідків

133

Бухгалтерський облік: відбиток конфлікту

136

Податковий облік: ліберальне сьогодення

142

Розділ 4: Фінансова оренда основних засобів

 

Визначення та ознаки фінансової оренди

143

Що таке фінансовий лізинг/фінансова оренда

143

Бухоблікове визначення фінансової оренди

145

— Визначення оренди

145

— Операційна та фінансова оренда

146

— Передача ризиків та вигід

147

— Винятки зі сфери дії орендних стандартів

148

Критерії визнання фінансової оренди

148

Класифікація та перекласифікація фінансової оренди

156

Облік у лізингодавця

157

Передача об`єкта

157

— Компоненти дебіторської заборгованості

158

— Вартість послуг і податків, що відшкодовуються

160

— Непередбачена (умовна) орендна плата

160

— Первісні прямі витрати

161

— Термінологічні особливості

162

— Доходи і витрати від передачі активу

164

— Класифікація дебіторської заборгованості

165

Нарахування фінансового доходу

166

Прив`язка лізингових платежів до курсу інвалюти

168

Облік в орендодавця-виробника (а іноді й дилера)

169

Повернення об`єкта фінансової оренди

173

Розкриття інформації в примітках до фінзвітності

176

Облік в орендаря

178

Одержання предмета фінансової оренди

178

Амортизація предмета фінансової оренди

184

Нарахування та сплата орендного платежу

186

Платіж прив`язано до курсу інвалюти

188

Витрати на ремонт і поліпшення об`єкта

189

Повернення об`єкта фінансової оренди

193

Розкриття інформації в примітках до фінзвітності

195

Розділ 5: Інвентаризація основних засобів

 

Випадки обов`язкового проведення інвентаризації ОЗ

197

Особливості проведення інвентаризації для окремих ситуацій

200

Інвентаризація перед складанням річної фінзвітності

200

Інвентаризація на вимогу контролюючих органів

202

Порядок проведення інвентаризації ОЗ

205

Порядок відображення результатів інвентаризації в бухобліку

225

Виявлено придатні для використання об`єкти ОЗ,
залишкова вартість яких дорівнює нулю

225

Виявлено придатний для використання об`єкт ОЗ,
який не значиться в обліку

230

Виявлено об`єкт необоротних активів, непридатний до використання

249

Об’єкт ОЗ під час інвентаризації в натурі не виявлено

257

Розділ 6: Консервація основних засобів

 

Процедура

267

Нормативне підґрунтя

267

Причини консервації

268

Механізм консервації

269

Розконсервація

271

Документальне оформлення

272

Бухгалтерський облік

277

Чи втрачає законсервований об’єкт статус ОЗ

277

Чи нараховують амортизацію під час консервації ОЗ

278

Витрати на консервацію, подальше утримання та розконсервацію ОЗ

279

— Облік за П(С)БО

280

— Облік за МСФЗ

283

Амортизація після розконсервації ОЗ

285

Розкриття інформації про консервацію ОЗ у фінзвітності

286

Приклад бухобліку консервації та розконсервації ОЗ

287

Розділ 7: Повністю замортизовані основні засоби

 

У яких випадках списувати ОЗ із балансу

291

Чи подовжувати строк корисного використання ОЗ

292

Чи обов’язково переоцінювати замортизований ОЗ

294

Кількісний облік замортизованих ОЗ

297

Розкриття інформації щодо замортизованих об’єктів

298

Нюанси обліку замортизованих ОЗ за МСФЗ

298

Нюанси обліку замортизованих ОЗ за МСФЗ

298

Переоцінка ОЗ

299

Розкриття інформації

299

Податково-прибутковий облік замортизованих ОЗ

300

 

БОНУС ДЛЯ ЧИТАЧІВ!

Облік інвестиційної нерухомості

 

Особливий актив — спеціальний облік

301

Сучасні підходи до обліку інвестнерухомості

302

Визнання

304

Поділ об’єкта

304

Відображення в окремій і консолідованій звітності

307

Супутні (допоміжні) послуги

307

Начиння

308

Суборенда

308

Оцінка

311

Оцінка під час визнання

311

Оцінка після визнання

313

— Моделі обліку

313

— Як визначити справедливу вартість

314

— Періодичність визначення справедливої вартості

315

— Хто визначає справедливу вартість

316

— Облік коливань справедливої вартості

316

Податковий аспект

317

— Уцінки-дооцінки інвестнерухомості

317

— Амортизація інвестнерухомості

318

Витрати на поліпшення та підтримання

320

Перекласифікації

321

Переведення до складу інвестнерухомості

321

Переведення зі складу інвестнерухомості

322

Вибуття

323

Документальне оформлення

326

Розкриття інформації в примітках до фінзвітності

326

Список використаних документів

327

Товар входить в категорії

Ви можете купити придбати книгу з доставкою кур'єром нова пошта Укрпошта Кривий Ріг, Львів, Полтава, Житомир, Харків, Чернігів, Вінниця, Тернопіль, Київ, Луцьк, Рівне, Хмельницький, Херсон, Кіровоград, Миколаїв, Дніпропетровськ, Ужгород, Запоріжжя, Суми, Чернівці, Черкаси, Одеса, Івано-франківськ, інші міста України. только в нашому магазині нізькі ціні, можливий торг, Прямі надходження від видавництва, книги під замовлення, друк книг на замовлення, комп'ютерні книги англійською мовою.