Патофізіологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / М.Н. Зайко, Ю.В. Биць, М.В. Кришталь та ін.; за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, М.В. Кришталя. — 6-е вид., переробл. і допов.

Патофізіологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / М.Н. Зайко, Ю.В. Биць, М.В. Кришталь та ін.; за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, М.В. Кришталя. — 6-е вид., переробл. і допов.
%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%3A+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%28%D0%92%D0%9D%D0%97+%D0%86%D0%86%D0%86%E2%80%94%D0%86V+%D1%80.+%D0%B0.%29+%2F+%D0%9C.%D0%9D.+%D0%97%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%AE.%D0%92.+%D0%91%D0%B8%D1%86%D1%8C%2C+%D0%9C.%D0%92.+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D1%82%D0%B0+%D1%96%D0%BD.%3B+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B4.+%D0%9C.%D0%9D.+%D0%97%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%AE.%D0%92.+%D0%91%D0%B8%D1%86%D1%8F%2C+%D0%9C.%D0%92.+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F.+%E2%80%94+6-%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4.%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.+%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2. - фото 1
640 грн
39958
ISBN
978-617-505-548-9
Издательство
ВСВ “Медицина”
Категория
Медицина
Год
2017
Страниц
736 + 4 кольор. вкл.
Формат
70х100 1/16 (170х240 мм)
Обложка 
Тверда
Тип бумаги 
Офсет
Язык
Украинский
Иллюстрации
З ілюстраціями
Вес, г
1170
Читать фрагмент
1 человек
  • По УкраинеНовая Почта - от 40 грн
    Укрпочта - от 25 грн
    Бесплатно - от 3000 грн
  • Международная доставкаУкрпочта...
Подробнее о доставке

Підручник підготовлений авторським колективом співробітників вищих навчальних закладів і академічних науково-дослідних закладів України, які є визнаними фахівцями з різних питань патофізіології, що дає змогу вважати цей базовий підручник національним.

Порівняно з останніми виданнями суттєво перероблені такі розділи, як "Патологічна фізіологія імунної системи", "Алергія", "Запалення", "Пухлина", "Порушення вуглеводного обміну", "Порушення кислотно-основного стану", "Порушення водно-електролітного обміну", "Розлади кровообігу, пов'язані з порушенням функції судин" та ін. Заново написані розділи "Патофізіологія обміну мікроелементів", "Патофізіологія обміну вітамінів", "Вибухова шахтна травма".

Матеріал підручника викладено відповідно до нової навчальної програми з патологічної фізіології, складеної на основі кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівнів акредитації. Підручник може бути корисним для викладачів і лікарів усіх спеціальностей.

Список скорочень | Передмова | Вступ (д-р мед. наук, проф. М.Н. Зайко) | Предмет і завдання патологічної фізіології | Зв’язок патологічної фізіології з іншими медичними науками, її значення для клініки | Експеримент — основний метод патологічної фізіології | Історичний нарис розвитку патологічної фізіології (д-р мед. наук, проф. М.Н. Зайко, д-р мед. наук, проф. Ю.В. Биць, д-р мед. наук, проф. В.Ф. Мислицький) | Частина перша. ЗАГАЛЬНА НОЗОЛОГІЯ | Розділ I. Загальне вчення про хворобу (д-р мед. наук, проф. М.Н. Зайко) | Здоров’я | Хвороба | Принципи класифікації хвороб | Патологічна реакція, патологічний процес, патологічний стан | Типові патологічні процеси | Основні періоди (стадії) розвитку хвороби | Розділ II. Вчення про етіологію і патогенез (д-р мед. наук, проф. М.Н. Зайко) | Етіологія | Патогенез | Причинно-наслідковий зв’язок | Загальне і місцеве | Структура і функція | Загальне (неспецифічне) і специфічне | Адаптація і компенсація | Розділ III. Патогенна дія на організм факторів навколишнього середовища (канд. мед. наук, доц. Н.К. Сімеонова) | Механічна травма | Термічна травма | Баротравма | Променева травма | Етіологія | Патогенез | Компенсаторно-пристосувальні реакції | Внутрішнє (інкорпороване) опромінення | Гостра променева хвороба | Хронічна променева хвороба | Корекція променевого ураження | Електрична травма | Патогенна дія факторів космічного польоту | Патогенна дія хімічних факторів (канд. мед. наук, доц. Г.Г. Репецька) | Патогенна дія біологічних (інфекційних) факторів (д-р мед. наук, проф. В.Є. Досенко) | Системні прояви інфекційного процесу | Розділ IV. Патологічна фізіологія клітини (д-р мед. наук, проф. Г.М. Бутенко) | Порушення функцій клітин | Порушення процесів обміну та взаємодії з навколишнім середовищем | Порушення енергетичного забезпечення клітини | Порушення збереження і передавання генетичної інформації | Порушення процесів синтезу | Порушення процесів розпаду | Ушкодження клітини та її загибель | Розділ V. Роль спадковості, конституції та вікових змін у патології (канд. мед. наук, доц. Н.К. Сімеонова) | Генетично детерміновані хвороби | Класифікація | Етіологія | Патогенез | Молекулярно-генні (спадкові) хвороби | Хромосомні хвороби | Спадкова схильність до хвороб | Генетичне обстеження хворого | Принципи лікування і профілактики | Роль конституції в патології | Патологічна фізіологія внутрішньоутробного розвитку (д-р мед. наук, проф. А.С. Попова) | Старіння (д-р мед. наук, проф. Г.М. Бутенко) | Зміни в організмі під час старіння | Старіння і хвороби | Причини і механізми старіння | Шляхи впливу на старіння | Розділ VI. Патологічна фізіологія сполучної тканини (д-р мед. наук, проф. М.Н. Зайко, д-р мед. наук, проф. М.Р. Хара) | Сполучна тканина як єдина система | Порушення структури і функцій сполучної тканини | Патологія кісткової тканини | Розділ VII. Реактивність і її роль у патології (д-р мед. наук, проф. Л.Я. Данилова) | Резистентність. взаємозв’язок з реактивністю | Реактивність на різних рівнях організації живих систем | Еволюція реактивності | Механізми реактивності. Біологічні бар’єри | Розділ VIII. Патологічна фізіологія імунної системи (д-р мед. наук, проф. В.О. Горбань) | Основні функції та структура імунної системи | Загальні закономірності порушень імунної системи | Імунодефіцитні хвороби | Імунодепресивні стани | Порушення систем, функціонально пов’язаних з імунною системою | Антигенасоційовані хвороби | Частина друга. ТИПОВІ ПАТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ | Розділ IX. Патологічна фізіологія периферичного кровообігу (д-р мед. наук, проф. Ю.В. Биць, д-р мед. наук, проф. А.В. Кубишкін) | Артеріальна гіперемія | Венозна гіперемія | Ішемія | Стаз | Тромбоз | Емболія | Розділ X. Порушення мікроциркуляції (д-р мед. наук, проф. Ю.В. Биць, д-р мед. наук, проф. А.В. Кубишкін) | Внутрішньосудинні порушення мікроциркуляції | Позасудинні порушення мікроциркуляції | Розділ XI. Запалення (д-р мед. наук, проф. М.Н. Зайко, д-р мед. наук, проф. М.В. Кришталь) | Експериментальне відтворення запалення | Етіологія | Патогенез | Альтерація | Ексудація та еміграція | Проліферація і репарація | Запалення та імунологічна реактивність організму | Класифікація | Вплив на запалення нервових і гормональних факторів | Формування загальної теорії розвитку запалення | Значення запалення для організму | Розділ XII. Алергія (д-р мед. наук, проф. В.О. Горбань) | Етіологія | Патогенез | Імунологічна стадія алергічних реакцій і їх класифікація | атохімічна стадія алергічних реакцій | Патофізіологічна стадія алергічних реакцій | Механізми формування алергічних реакцій | Автоалергічні хвороби | Параалергія, гетероалергія | Запобігання алергії. Десенсибілізація | Алергія і спадковість | Алергія і запалення | Алергія та імунітет | Розділ XIII. Гарячка (д-р мед. наук, проф. М.Н. Зайко) | Експериментальне вивчення гарячки | Етіологія | Патогенез | Роль центрів терморегуляції у розвитку гарячки | Стадії гарячки. Співвідношення між теплопродукцією і тепловіддачею | Типи температурних кривих | Гіпертермія та її відмінність від гарячки | Зміни в органах і системах у разі гарячки | Значення гарячки | Розділ XIV. Пухлина (д-р мед. наук, проф. В.О. Горбань) | Експериментальне відтворення пухлини | Етіологія | Патогенез | Особливості пухлинної тканини | Вплив пухлини на організм | Роль організму в пухлинному процесі | Принципи лікування пухлини | Розділ XV. Гіпоксія (канд. мед. наук, доц. Н.К. Сімеонова) | Етіологія | Патогенез | Компенсаторно-пристосувальні реакції | Негайні компенсаторно-пристосувальні реакції | Тривалі компенсаторно-пристосувальні реакції | Патологічні порушення при гіпоксії | Принципи лікування та профілактики гіпоксії | Розділ XVI. Порушення енергетичного обміну (д-р мед. наук, проф. Л.Я. Данилова) | Розділ XVII. Голодування (д-р мед. наук, проф. Л.Я. Данилова) | Повне голодування | Неповне голодування | Часткове голодування | Розділ XVIII. Порушення вуглеводного обміну (д-р мед. наук, проф. Л.Я. Данилова) | Цукровий діабет | Цукровий діабет типу 1 | Цукровий діабет типу 2 | Розділ XIX. Порушення жирового обміну (д-р мед. наук, проф. Л.Я. Данилова) | Розлад усмоктування і виділення жирів | Порушення транспорту і депонування жирів | Порушення проміжного жирового обміну | Порушення обміну жирів у жировій тканині | Ліпідоз | Розділ XX. Порушення білкового обміну (д-р мед. наук, проф. Л.О. Попова, д-р мед. наук. проф. В.Є. Досенко) | Порушення перетравлювання і синтезу білків | Порушення руйнування білків | Порушення обміну амінокислот | Порушення кінцевих етапів білкового обміну | Порушення білкового складу крові | Порушення метаболізму нуклеїнових основ | Розділ XXI. Порушення кислотно-основного стану (д-р мед. наук, проф. М.В. Кришталь, д-р мед. наук, проф. А.С. Попова) | Етіологія та форми порушень КОС | Механізми компенсації порушень КОС | Патогенез порушень КОС | Розділ XXII. Порушення водно-електролітного обміну (д-р мед. наук, проф. О.І. Сукманський, д-р мед. наук, проф. М.В. Кришталь) | Різновиди, причини та наслідки порушень водно-електролітного обміну | Обмін електролітів та його порушення | Розділ XXIII. Патологічна фізіологія обміну мікроелементів (д-р мед. наук, проф. М.В. Кришталь) | Обмін заліза та його порушення | Обмін міді та його порушення | Обмін цинку та його порушення | Обмін марганцю та його порушення | Обмін хрому та його роль в організмі | Обмін ванадію та його роль в організмі | Патологічна фізіологія обміну молібдену | Патологічна фізіологія обміну селену | Патологічна фізіологія обміну йоду | Патологічна фізіологія обміну фтору | Розділ XXIV. Патологічна фізіологія обміну вітамінів (д-р мед. наук, проф. М.В. Кришталь) | Класифікація та загальна характеристика вітамінів людини | Джерела надходження вітамінів та їх метаболізм в організмі | Основні причини виникнення вітамінної недостатності | Недостатність антиневритного вітаміну В1 | Недостатність рибофлавіну | Недостатність антипелагричного вітаміну РР | Недостатність антидерматитного вітаміну В6 | Недостатність фолієвої кислоти | Недостатність антианемічного вітаміну В12 | Недостатність антицинготного вітаміну С | Недостатність біотину | Недостатність рутину | Недостатність антиксерофтальмічного вітаміну А | Недостатність антирахітичного вітаміну Б | Недостатність вітаміну Е | Недостатність вітаміну Е | Недостатність антигеморагічного вітаміну К | Гіпервітамінози | Частина третя. ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ ОРГАНІВ І СИСТЕМ | Розділ XXV. Патологічна фізіологія системи крові (канд. мед. наук, доц. І.І. Потоцька) | Загальна характеристика патологічних змін у системі крові | Порушення загального об’єму крові | Крововтрата | Патологічні зміни еритроцитів | Еритроцитоз | Анемія | Патологічні зміни лейкоцитів | Порушення лейкопоезу | Кількісні зміни лейкоцитів у крові | Якісні зміни лейкоцитів у крові | Гемобластоз. Лейкоз | Порушення гемостазу | Зниження зсідання крові (гіпокоагуляція) | Підвищення зсідання крові (гіперкоагуляція) | Розділ XXVI. Патологічна фізіологія системного кровообігу (д-р мед. наук, проф. Г.М. Бутенко) | Розлади кровообігу, зумовлені порушенням функції серця | Недостатність серця | Порушення серцевого ритму | Недостатність кровообігу в разі порушення надходження крові до серця | Розлади кровообігу, пов’язані з порушенням функції судин (д-р мед. наук, проф. Ю.В. Биць, д-р мед. наук, проф. М.В. Кришталь) | Патологічні зміни в судинах компенсаційного типу. Атеросклероз | Патологічні зміни в судинах резистивного типу | Розділ XXVII. Патологічна фізіологія зовнішнього дихання (д-р мед. наук, проф. В.А. Міхньов) | Порушення вентиляції альвеол | Дисрегуляторна вентиляційна недостатність дихання | Обструктивна вентиляційна недостатність дихання | Рестриктивна вентиляційна недостатність дихання | Зміни показників зовнішнього дихання під час обструктивних і рестриктивних процесів | Порушення дифузії газів у легенях | Зменшення загального току крові в легенях | Порушення загального і регіонарного вентиляційно-перфузійного співвідношення у легенях | Вплив недостатності дихання на організм | Порушення нереспіраторних функцій легень | Розділ XXVIII. Патологічна фізіологія травлення (д-р мед. наук, проф. О.І. Сукманський) | Порушення апетиту | Порушення травлення в порожнині рота | Карієс зубів | Пародонтит | Порушення функції слинних залоз | Порушення ковтання | Порушення травлення в шлунку | Порушення секреторної функції шлунка | Розлад рухової функції шлунка | Пептична виразка | Порушення кишкового травлення | Порушення травлення, пов’язане з розладом виділення жовчі і панкреатичного соку | Панкреатит | Порушення мембранного травлення | Порушення всмоктувальної та видільної функцій кишок | Розлад рухової функції кишок | Непрохідність кишок | Кишкова автоінтоксикація | Порушення синтезу гормонів системи травлення | Розділ XXIX. Патологічна фізіологія печінки (канд. мед. наук, доц. І.І. Потоцька) | Загальна характеристика патологічних процесів у печінці | Недостатність печінки | Порушення метаболічної функції печінки | Порушення захисної функції печінки | Порушення жовчоутворювальної та жовчовидільної функцій печінки | Порушення гемодинамічної функції печінки | Порушення кровотворної функції печінки | Розділ XXX. Патологічна фізіологія нирок (д-р мед. наук, проф. Ю.В. Биць, д-р мед. наук, проф. А.І Гоженко, д-р мед. наук, проф. М.В. Кришталь) | Порушення основних ниркових функцій та процесів | Порушення процесу клубочкової фільтрації | Порушення канальцевих процесів | Патогенез ниркових синдромів | Нефротичний синдром | Гостра ниркова недостатність | Хронічна ниркова недостатність | Тубулоінтерстиційний синдром | Етіологія і патогенез основних хвороб нирок | Гломерулонефрит | Пієлонефрит | Розділ XXXI. Патологічна фізіологія ендокринної системи (д-р мед. наук, проф. О.Г. Рєзніков) | Гормони та їх роль в організмі | Етіологія і патогенез ендокринних розладів | Порушення функцій гіпоталамо-гіпофізарної системи | Порушення функцій гіпофіза | Нейроендокринні хвороби | Порушення функцій інших ендокринних органів | Порушення функцій щитоподібної залози | Порушення функцій прищитоподібних залоз | Порушення функцій надниркових залоз | Порушення функцій статевих залоз | Порушення ендокринної функції загруднинної залози | Порушення функцій епіфіза | Стрес і загальний адаптаційний синдром | Розділ XXXII. Патологічна фізіологія нервової системи (д-р мед. наук, проф. В.А. Міхньов) | Етіологія і патогенез порушень функцій нервової системи | Порушення функцій нервової системи | Порушення функцій нервових клітин і провідників | Порушення функцій синапсів | Порушення чутливості | Біль | Порушення рухової функції нервової системи | Нервова трофіка і дистрофічний процес (д-р мед. наук, проф. М.Н. Зайко) | Біохімічні, структурні і функціональні зміни в денервованих тканинах | Механізми трофічного впливу нервів | Порушення функцій автономної нервової системи (д-р мед. наук, проф. В.А. Міхньов) | Експериментальне вивчення емоційних реакцій і їх порушень | Розділ XXXIII. Патологічна фізіологія екстремальних станів (канд. мед. наук, доц. Л.П. Заярна) | Шок | Особливості розвитку різних видів шоку | Колапс | Кома | Вибухова шахтна травма (д-р мед. наук, проф., В.М. Єльський) | Предметний покажчик

Товар входит в категории

Вы можете купить книгу с доставкой курьером новой поштой укрпочтой Кривой Рог, Львов, Полтава, Житомир, Черкассы, Харьков, Чернигов, Винница, Тернополь, Киев, Луцк, Ровно, Хмельницкий, Херсон, Кировоград, Николаев, Днепропетровск, Ужгород, Запорожье, Сумы, Черновцы, Одесса, Ивано-франковск, другие города Украины. только в нашем магазине низкие цены, прямые поступления от издательства,книги под заказ, печать книг на заказ, компьютерные книги на английском языке.