Всесвітня історія : т. 2 : Від розвитку Китаю до занепаду Риму. І про Індію також! 64713

Паперова книга
64713
Всесвітня історія : т. 2 : Від розвитку Китаю до занепаду Риму. І про Індію також! - фото 1
Всесвітня історія : т. 2 : Від розвитку Китаю до занепаду Риму. І про Індію також! - фото 2
Всесвітня історія : т. 2 : Від розвитку Китаю до занепаду Риму. І про Індію також! - фото 3
Всесвітня історія : т. 2 : Від розвитку Китаю до занепаду Риму. І про Індію також! - фото 4
264300 ₴
255 грн
3'000 грн
240 грн
10'000 грн
1 людина
Купити

Все про “Всесвітня історія : т. 2 : Від розвитку Китаю до занепаду Риму. І про Індію також!”

Від видавця

 У дру­го­му то­мі ко­мі­к­сів «Все­с­ві­т­ня іс­то­рія» Ла­р­рі Ґо­нік зна­йо­мить чи­та­чів з про­ві­д­ни­ми ци­ві­лі­за­ці­я­ми Ан­ти­ч­но­го сві­ту — від Ін­дії та Ки­таю до Рим­сь­кої ім­пе­рії. У при­та­ман­ній со­бі ма­не­рі, з ори­гі­на­ль­ним і не­пі­д­ро­б­ним гу­мо­ром, ав­тор спо­ну­кає чи­та­ча як слід при­га­да­ти шкі­ль­ні за­нят­тя з іс­то­рії, де­та­ль­но зу­пи­ня­ю­чись на клю­чо­вих по­ді­ях і осо­би­с­то­с­тях ми­ну­ло­го. Са­ме в цю до­бу за­ро­ди­ла­ся бі­ль­шість сві­то­вих ре­лі­гій, тож не ди­в­но, що Ґо­нік при­ді­ляє осо­б­ли­ву ува­гу Ісу­су Хри­с­ту, Кон­фу­ці­є­ві, Бу­д­ді та ін­шим ве­ли­ким по­с­та­тям, чиї вчен­ня пе­ре­жи­ли сто­літ­тя, зо­бра­жу­ю­чи їх, од­нак, на­сам­пе­ред зви­чай­ни­ми лю­дь­ми.

Анотація

Всесвітня історія : т. 2 : Від розвитку Китаю до занепаду Риму. І про Індію також!

Рецензії

0

Всі характеристики

Товар входить до категорії

  • Самовивіз з відділень поштових операторів від 45 ₴ - 80 ₴
  • Безкоштовна доставка від 3000 грн