Обробка замовлень на шкільну, навчальну літературу виконується до 7 робочих днів! Мінімальна сума замовлення на шкільну, навчальну літературу 300 грн

Радіомоніторинг: завдання, методи, засоби

Паперова книга
1186
%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%3A+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2C+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%2C+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8 - фото 1
588
35 людей

Все про “Радіомоніторинг: завдання, методи, засоби”

Від видавця

Розглянуті типові задачі, які вирішуються за допомогою засобів радіомоніторингу в самих різних областях — від управління використанням радіочастотного спектра до контролю радиообстановки при проведенні контртерористичних операцій. Викладено теоретичні і практичні питання побудови та функціонування радіотехнічних систем радіомоніторингу та технічного захисту інформації, у тому числі автоматизованих стаціонарних та мобільних систем пеленгування, визначення місця розташування джерел радіовипромінювання, вимірювання параметрів сигналів, виявлення радіовипромінювань та витоків інформації, проведення спеціальних досліджень. Розглянуто математичні методи та програмне забезпечення для виявлення і аналізу радіовипромінювань, вимірювання параметрів сигналів і завад, напруженості електромагнітного поля або щільності потоку потужності, визначення стану джерел радіосигналів і радіоперешкод, а також вирішення інших завдань радіомоніторингу.

 

 Проаналізовано особливості побудови сучасних одноканальних та багатоканальних широкосмугових цифрових панорамних вимірювальних радіоприймачів і радіопеленгаторів, аналізаторів параметрів сигналів, у тому числі GSM і CDMA. Показано вплив конструктивного виконання апаратури на швидкість, чутливість, завадостійкість і точність виконання вимірювань. У четвертому виданні книги (третє вийшло в світ у 2012 р.) виправлені помічені помилки і виправлені деякі дані змінилися за час, що минув з моменту виходу попереднього видання.

 

Для фахівців в області радіомоніторингу, операторів та керівників радиоконтрольных служб, співробітників силових відомств і служб безпеки державних і комерційних структур. Буде корисна студентам і аспірантам.

 

Зміст

 

Передмова

Вступ

1. Завдання, класифікація і структура засобів автоматизованого радіомоніторингу
1.1. Завдання засобів радіомоніторингу
1.2. Класифікація засобів радіомоніторингу
1.3. Принципи побудови апаратури радіомоніторингу
1.4. Вимоги до технічних характеристик засобів радіомоніторингу
1.5. Характеристики сімейств засобів радіомоніторингу
1.6. Заключні зауваження

2. Радіоприймальні пристрої для завдань радіомоніторингу
2.1. Призначення, структурна схема і області застосування
2.2. Приймач прямого підсилення
2.3. Супергетеродинний приймач
2.4. Основні характеристики радіоприймальних пристроїв
2.5. Особливості цифрових радіоприймальних пристроїв
2.6. Розвиток радіоприймальних пристроїв компанії ИРКОС
2.7. Цифрове радіоприймальний пристрій АРК-ЦТ1
2.8. Цифровий панорамний вимірювальний приймач АРК-Д1ТР
2.9. Цифрове радіоприймальний пристрій АРК-ЦТ3
2.10. Цифрове радіоприймальний пристрій АРК-ПР5 «Аргамак»
2.11. Виносний дистанційно керований конвертер АРК-КНВ4
2.12. Панорамні вимірювальні приймачі сімейства «Аргамак»
2.13. Похибки вимірювань основних параметрів сигналів вимірювальними
приймачами сімейства «Аргамак»
2.14. Подальший розвиток цифрових радіоприймальних пристроїв сімейства «Аргамак»
2.15. Заключні зауваження

3. Одноканальне і двоканальне виявлення радіосигналів
3.1. Загальна характеристика завдання
3.2. Одноканальне виявлення сигналів
3.3. Характеристики одноканального виявлення вузькосмугового
радіосигналу
3.4. Одноканальне виявлення радіосигналів з ППРЧ
3.5. Двоканальне виявлення вузькосмугових радіосигналів
3.6. Порівняння одноканальної і двоканальної обробки 135}
3.7. Заключні зауваження

4. Багатоканальні цифрові радіоприймальні пристрої
4.1. Багатоканальні панорамні радіоприймальні пристрої
4.2. Двоканальні комплекси АРК-Д11, АРК-Д11-плюс
4.3. Багатоканальний комплекс АРК-РД8М
4.4. Пакет спеціального математичного забезпечення СМО-РД4
4.5. Заключні зауваження

5. Види модуляції і сигналів в сучасних РЕЗ
5.1. Адміністративний поділ спектру частот
5.2. Модуляція в системах радіомовлення та зв'язку
5.3. Сигнали сучасних радіоелектронних засобів
5.4. Структура GSM сигналу
5.5. Структура CDMA сигналу
5.6. Структури DVB-T і DVB-H сигналів
5.7. Сигнали транкового системи радіозв'язку TETRA
5.8. Сигнали бездротової телефонії DECT
5.9. Заключні зауваження

6. Вимір напруженості поля та параметрів радіосигналів і~перешкод
6.1. Нормативні вимоги до допустимих похибок вимірювань
6.2. Вимірювання центральної частоти радіовипромінювання
6.3. Визначення виду модуляції, вимірювання її параметрів
6.4. Вимірювання рівня сигналу, напруженості поля та щільності потоку потужності
6.5. Вимірювання інтенсивності радіоперешкод
6.6. Вимірювання зайнятості радіочастотного спектру
6.7. Програма СМО-СТА для автоматизованого аналізу радіосигналів
6.8. Автоматичний технічний аналіз радіосигналів
6.9. Автоматичний аналіз сигналів у програмі СМО-РД2
6.10. Аналізатор параметрів базових станцій стандарту GSM
6.11. Аналізатор параметрів базових станцій стандарту CDMA
6.12. Аналізатор параметрів сигналів цифрового телебачення
6.13. Аналізатор параметрів сигналів базових станцій TETRA
6.14. Аналізатор сигналів бездротової телефонії DECT
6.15. Заключні зауваження

7. Пеленгование джерел радіовипромінювання
7.1. Історія техніки пеленгування
7.2. Структурна схема та характеристики радіопеленгаторів
7.3. Основні технічні характеристики радіопеленгаторів
7.4. Класифікація методів пеленгування
7.5. Системи на основі обертається спрямованої антени
7.6. Ручний радиопеленгатор АРК-РП3
7.7. Ручний радиопеленгатор АРК-РП4
7.8. Ручний радиопеленгатор АРК-РП3М
7.9. Автоматичний радіокомпас
7.10. Автоматичний радиопеленгатор з~малої антеною базою
7.11. Доплерівського і квазидоплеровский пеленгатори
7.12. Фазовий і кореляційний інтерферометри
7.13. Кореляційний інтерферометр
7.14. Алгоритм кореляційно-интерферометрического вимірювача
7.15. Одноканальний кореляційний інтерферометричний вимірювач
7.16. Що розгортається кореляційний інтерферометр «Артикул-М4» 399}
7.17. Мобільний пеленгатор «Артикул-М1»
7.18. Портативний складаний пеленгатор «Артикул-П»
7.19. Портативний складаний пеленгатор «Артикул-П11»
7.20. Уніфіковані автоматичні радиопеленгаторы сімейства «Артикул»
7.21. Унифицироанные радиопеленгаторы «Артикул-плюс»
7.22. Корекція помилок пеленгування в мобільних комплексах
7.23. Заключні зауваження

8. Системи радіомоніторингу і визначення місцезнаходження джерел
радіовипромінювання
8.1. Автоматизована система радіомоніторингу
8.2. Вимоги до системи радіомоніторингу і визначення місця розташування ІРІ
8.3. Структура системи радіомоніторингу і~позиціонування ІРІ 8.4. Організація управління в~системі
8.5. Стаціонарна станція «Арча»
8.6. Мобільна станція «Аргумент»
8.7. Портативна станція «Арена»
8.8. Технічні характеристики станцій системи АРК-ПОМ
8.9. Перспективна національна система радіомоніторингу
8.10. Спеціальне програмне забезпечення АРК-ПОМ і режими роботи станцій
8.11. Навігаційні системи для станцій радіомоніторингу
8.12. Заключні зауваження

9. Локалізація джерел радіовипромінювання мобільною станцією і вимірювання
напруженості поля
9.1. Пеленгование в міських умовах
9.2. Методи локалізації джерел радіовипромінювання мобільною станцією
9.3. Методи автоматичного обчислення координат джерел в русі
9.4. Натурне порівняння методів локалізації джерел
9.5. Заключні зауваження

10. Застосування засобів радіомоніторингу в системах різного призначення.
10.1. Система радіомоніторингу для~радіочастотної служби
10.2. Контроль параметрів поїзного радіозв'язку
10.3. Вимірювання напруженості електромагнітного поля в екологічних дослідженнях
10.4. Заключні зауваження

11. Виявлення і локалізація технічних каналів витоку інформації
11.1. Основні етапи пошуку електромагнітних каналів витоку інформації
11.2. Виявлення радіосигналів, випромінюваних в контрольованому приміщенні
11.3. Ідентифікація і локалізація радіомікрофонів
11.4. Системи дистанційного радіомоніторингу віддалених приміщень
11.5. Програмне забезпечення систем дистанційного радіомоніторингу
11.6. Виявлення джерел ТКУИ мобільною станцією
11.7. Заключні зауваження

12. Контроль захищеності інформації від витоку по каналу ПЕМІН
12.1. Методи виявлення інформативних складових ПЭМИ
12.2. Двоетапний алгоритм виявлення інформативних складових ПЭМИ
12.3. Імовірнісні характеристики периодограммных відліків
12.4. Алгоритм ТОС
12.5. Види спеціальних досліджень і показник захищеності інформації
12.6. Апаратні засоби оцінки інформаційної захищеності
12.7. Програмні засоби оцінки інформаційної захищеності
12.8. Особливості проведення атестаційних випробувань
12.9. Заключні зауваження

Висновок

Література

Анотація

Радіомоніторинг: завдання, методи, засоби

Рецензії

0

Всі характеристики

Товар входить до категорії

  • Самовивіз з відділень поштових операторів від 45 ₴ - 80 ₴
  • Доставка поштовими сервісами - тарифи перевізника