Транзисторна перетворювальна техніка

Паперова книга
2997
%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 - фото 1
650
22 людини

Все про “Транзисторна перетворювальна техніка”

Від видавця

Викладено принципи перетворень електричної енергії, виконуваних імпульсними транзисторними пристроями. У книзі враховано останні досягнення в даній області техніки, що дозволяють створювати пристрої і системи високої надійності, малого обсягу, що розсіюють мінімальну потужність і створюють сприятливі умови роботи первинної мережі. Наведено велику кількість завдань з рішеннями, які допомагають засвоїти різні методи аналізу пристроїв і краще зрозуміти особливості їх роботи. Наводяться також запитання і завдання для самостійного рішення.


Книга буде корисна студентам, що вивчають силову електроніку, аспірантам і фахівцям, що вивчають і розробляють пристрої та системи перетворювальної техніки.

 

 

Зміст
 Передмова
 Глава 1.
1.1. Транзисторна перетворювальна техніка як науково-технічний напрямок сучасної електроніки
 ЧАСТИНА I . КОМПОНЕНТИ СИЛОВОЇ ЧАСТИНИ ПЕРЕТВОРЮВАЧА
 Глава 2. Електронні компоненти
2.1. Некеровані діоди
2.1.1. Діоди Шоткі
2.1.2. Діоди з малим часом перемикання
2.1.3. Діоди з малим часом перемикання і м'яким відновленням
2.2. Арсенід-галлиевые діоди
2.3. Біполярні транзистори
2.4. Потужні польові транзистори
2.5. Біполярні транзистори з ізольованим затвором
 Глава 3. Магнітні матеріали і сердечники
3.1. Сердечники з електротехнічної сталі
3.2. Ферити
3.3. Аморфне залізо
3.4. Магнитодиэлектрики
 Глава 4. Дроселі
4.1. Згладжуючі дроселі
4.2. Дроселі змінного струму
4.3. Вибір матеріалу і основні співвідношення
 Глава 5. Трансформатори
5.1. Ідеальний трансформатор
5.2. Індуктивність намагнічування
5.3. Індуктивність розсіювання
5.4. Схеми заміщення трансформатора
5.5. Основні співвідношення
5.6. Високочастотні ефекти (скін-ефект та ефект близькості), їх вплив на втрати в магнітних елементах
5.7. Трансформатори та дроселі з плоскими обмотками
 Глава 6. Інтегровані магнітні компоненти
6.1. Компоненти без поділу магнітного потоку
6.2. Компоненти з розподілом магнітного потоку
 Глава 7. Конденсатори
7.1. Алюмінієві електролітичні конденсатори
7.2. Плівкові конденсатори
7.3. Керамічні конденсатори
 Глава 8. Варистори і газові розрядники
8.1. Призначення варисторів і газових розрядників
8.2. Особливості застосування
 ЧАСТИНА II . ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ТА ШВИДКІ ПРОЦЕСИ У ПЕРЕТВОРЮВАЧАХ
 Глава 9. Короткий огляд основних видів перетворення енергії
9.1. Функції, виконувані силовою частиною
9.2. Класифікація перетворювачів енергії
9.3. Коефіцієнт потужності, коефіцієнт гармонік, коефіцієнт пульсацій
9.4. Випрямлячі
9.5. DCDC перетворювачі
9.6. Фільтрація
9.7. DCAC перетворювачі
9.8. ACAC перетворювачі циклоконверторы
9.9. Зарядні пристрої
9.10. Перетворювачі з рекуперацією енергії в мережу
 Глава 10. Випрямлячі на некерованих діодах і згладжуючі фільтри
10.1. Основні схеми випрямлення
10.2. Розрахункові співвідношення при активному навантаженні
10.3. Зовнішня характеристика випрямляча
10.4. Різновиди згладжуючих фільтрів, коефіцієнт згладжування
10.5. Робота випрямляча на індуктивний фільтр
10.6. Робота випрямляча на активно-ємнісний фільтр
10.7. Особливості роботи випрямляча на ємнісний фільтр
10.8. Робота випрямляча на індуктивно-ємнісний фільтр
10.9. Згладжуючі фільтри - подвоювачі напруги і струму
 Глава 11. Імпульсні регулятори постійної напруги ( DCDC перетворювачі без гальванічного розділення входу і виходу)
11.1. Загальна топологія імпульсних регуляторів
11.2. Базові топології імпульсних регуляторів
11.2.1. Понижуючий регулятор
11.2.2. Підвищує регулятор
11.2.3. Інвертуючий регулятор
11.3. Топології імпульсних регуляторів з розділовим конденсатором
11.3.1. Регулятор зі зниженими пульсаціями на вході і виході
11.3.2. Регулятор зі зниженими пульсаціями на вході ( SEPIC )
11.3.3. Регулятор зі зниженими пульсаціями на виході ( ZETA )
11.4. Комбіновані схеми імпульсних регуляторів
11.5. Імпульсні регулятори з відведенням обмотки дроселя
 Глава 12. DCDC перетворювачі з гальванічним поділом входу і виходу
12.1. Однотактний прямоходовой перетворювач
12.1.1. Принципові особливості, вплив індуктивності намагнічування трансформатора
12.1.2. Способи обмеження викиду напруги на замкненому ключі
12.1.3. Діодно-транзисторний міст як різновид однотактного прямоходового перетворювача
12.2. Перетворювачі - аналоги топологій імпульсних регуляторів
12.2.1. Двотактний і мостовий прямоходовые перетворювачі
12.2.2. Двотактний і мостовий перетворювачі з дроселем на вході
12.3. Обратноходовой перетворювач і перетворювач з дроселями на вході і виході
 Глава 13. Резонансні перетворювачі
13.1. Принцип використання резонансних явищ в транзисторних перетворювачів
13.2. Перетворювач з послідовним підключенням навантаження до резонансного контуру
13.3. Перетворювач з підключенням навантаження до конденсатора контуру
13.4. Однотактний квазирезонансный перетворювач
 Глава 14. DCDC перетворювачі з м'яким перемиканням
14.1. Необхідність у зниженні динамічних втрат, впливу вихідний ємності ключа. Поняття м'якого перемикання
14.2. Однотактні перетворювачі з м'яким перемиканням
14.2.1. Перетворювач з активним клампом
14.2.2. Полумостовой несиметричний перетворювач
14.2.3. Різновиди згладжуючих фільтрів, що застосовуються в перетворювачах з м'яким перемиканням
14.2.4. Двотрансформаторні однотактні перетворювачі
14.2.5. Мостовий перетворювач з фазовим зрушенням
14.2.6. Перетворювач з індуктивно-ємнісним фільтром
14.2.7. Перетворювач з подвоювачем струму
14.2.8. Двухтрансформаторный перетворювач
14.3. Перетворювачі з інтегрованим магнітним елементом
14.4. Синхронний випрямляч, особливості роботи і область застосування
 Глава 15. Інвертори ( DCAC перетворювачі)
15.1. Базова схема інвертора
15.2. Інвертор струму
15.3. Зниження вищих гармонік, їх усунення
15.4. Широтно-імпульсна модуляція в інверторах
15.4.1. Відтворення заданої форми струму
15.4.2. Високочастотний мостовий інвертор з синусоїдальною формою напруги, формованої широтно-імпульсною модуляцією
15.4.3. Формування коефіцієнта заповнення в інверторі з широтно-імпульсною модуляцією
15.5. Трифазні інвертори
 ЧАСТИНА III . УПРАВЛІННЯ ПРИСТРОЯМИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ
 Глава 16. Імпульсний перетворювач як сисчтема автоматичного управління
16.1. Методи керування вихідними параметрами перетворювачів
16.2. Загальні вимоги, що пред'являються до перетворювачів, як пристроїв автоматичного управління
16.3. Дискретна модель перетворювача
 Глава 17. Аналіз і синтез динамічних властивостей перетворювача за його безперервної моделі
17.1. Методика переходу до неперервної моделі для загального випадку
17.1.1. Перехід до неперервної моделі
17.1.2. Лінеаризація моделі безперервної
17.2. Матричні передавальні функції та передавальні функції безперервної лінійної моделі перетворювача при управлінні по вихідній напрузі
17.3. Закон управління в загальній формі
17.4. Стійкість безперервної лінійної моделі перетворювача
17.5. Управління по напрузі і струму в імпульсних перетворювачах
17.5.1. Закон управління
17.5.2. Управління по середньому струму
17.5.3. Управління по максимальному струму
17.6. Передавальні функції розімкнених контурів при управлінні по напрузі і струму
 Глава 18. Моделювання динамічних властивостей перетворювачів
18.1. Моделювання силової частини
18.2. Моделювання вузла формування коефіцієнта заповнення
18.3. Моделювання контуру зворотного зв'язку
 ЧАСТИНА IV . ДОПОМІЖНІ ВУЗЛИ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
 Глава 19. Управління потужними польовими транзисторами
19.1. Вимоги до управління затвором
19.2. Трансформаторне управління
19.3. Паралельна робота потужних польових транзисторів
 Глава 20. Драйвери - вихідні каскади керування потужними транзисторами
20.1. Швидкодіючі драйвери
20.2. Драйвери для високовольтних застосувань
 Глава 21. Контролери управління
21.1. Контролери управління DCDC перетворювачами з вхідними сигналами струму і напруги
21.2. Контролери управління коректорами коефіцієнта потужності
21.3. Контролери керування мостовим каскадом методом фазового зсуву
 Глава 22. Джерела опорного напруги
 Глава 23. Ланцюги обмеження напруги на силових електронних приладах (снабберные ланцюга)
 Глава 24. Придушення перешкод, створюваних перетворювачами
 Глава 25. Вузли та елементи відводу тепла
 ЧАСТИНА V . ТРАНЗИСТОРНІ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ
 Глава 26. Перетворювачі малої потужності з прецизійним вихідним напругою
 Глава 27. Високочастотні DCDC перетворювачі з м'яким перемиканням
 Глава 28. Високочастотні DCDC перетворювачі з інтегрованим магнітним елементом
 Глава 29. Випрямляч з коректором коефіцієнта потужності і мікропроцесорним керуванням
 Глава 30. Перетворювачі сонячної енергії
 Глава 31. Електронні нерассеивающие навантаження з мікропроцесорним керуванням
 Глава 32. Пристрої безперебійного живлення
 Висновок

Анотація

Транзисторна перетворювальна техніка

Рецензії

0

Всі характеристики

Товар входить до категорії

  • Самовивіз з відділень поштових операторів від 45 ₴ - 80 ₴
  • Доставка поштовими сервісами - тарифи перевізника