Математичний аналіз. Ляшко В. І. У 3-х частинах 64219

Паперова книга
64219
Математичний аналіз. Ляшко В. І. У 3-х частинах - фото 1
Математичний аналіз. Ляшко В. І. У 3-х частинах - фото 2
Математичний аналіз. Ляшко В. І. У 3-х частинах - фото 3
Математичний аналіз. Ляшко В. І. У 3-х частинах - фото 4
40
1'5002'500 ₴

Все про “Математичний аналіз. Ляшко В. І. У 3-х частинах”

Від видавця

Математичний аналіз. Ляшко В. І. У 3-х частинах

Частина 1.

Виклад матеріалу нетрадиційне: спочатку розглядається теорія множин, вводиться аксіоматична теорія найважливіших математичних структур (тіло, поле, векторні і метричні простору) і їх метричні характеристики, а потім досліджується теорія меж для скінченновимірних об'єктів (скаляров, скінченновимірних векторів та матриць), теорії числових рядів (в тому числі і кратних) та нескінченних добутків, властивості функцій і відображень. Для тих же об'єктів дається систематичний виклад диференціального та інтегрального числення.

Теоретичний матеріал ілюструється багатьма прикладами і завданнями.

Для студентів математичних спеціальностей університетів. Посібником можуть користуватися студенти технічних вузів.

Іл. 33 Табл. 3 Бібліогр.: 15 назв.

Частина 2.

Розглянуто функціональні ряди, різні види сходимостей, функціональні властивості сум рядів і операції над рядами, матричні степеневі ряди та асимптотичні розкладання. Докладно викладена теорія інтегралів, залежних від параметра. Велику увагу приділено різноманіттям, їх орієнтації, а також інтегрування функцій, заданих на многовидах. Висвітлено теорія інтеграла Лебега, рядів та інтеграла Фур'є, елементи векторного аналізу. Розглянута теорія розподілів (узагальнених функцій). Теоретичний матеріал супроводжується докладно розібраними прикладами і ілюструється малюнками.

Для студентів математичних спеціальностей університетів.

Іл. 49. Бібліогр.: 16 назв.

Частина 3.

Розглянуті методи інтегрування елементарних скалярних квазілінійних диференціальних рівнянь і систем, задача Коші для явних рівнянь, теорія лінійних рівнянь, лінійні диференціальні задачі і метод функцій впливу. Викладено аналітичні та асимптотичні методи інтегрування явних рівнянь. Розглянуто теорію стійкості рішень явних рівнянь, теорія і методи інтегрування неявних рівнянь, а також квазилинейные рівняння з частинними похідними першого порядку. Теоретичний матеріал супроводжується докладно розібраними прикладами і ілюструється малюнками.

Для студентів математичних спеціальностей університетів.

Табл. 1. Іл. 26. Бібліогр.: 17 назв.

Рецензенти: доктор фізико-математичних наук професор Я. М. Матвєєв (Ленінградський педагогічний інститут), доктор фізико-математичних наук професор Я. П. Купців (Саратовський державний університет)

Анотація

Математичний аналіз. Ляшко В. І. У 3-х частинах

Рецензії

0

Всі характеристики

Товар входить до категорії

  • Безкоштовна доставка в поштомат від 850 ₴