Латинська мова для студентів стоматологічних факультетів = Lingua Latina ad usum stomatologiae studentium: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О. М. Бєляєва, В. Р. Синиця, К. Ю. Смольська та ін.; за ред. О. М. Бєляєвої

Латинська мова для студентів стоматологічних факультетів = Lingua Latina ad usum stomatologiae studentium: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О. М. Бєляєва, В. Р. Синиця, К. Ю. Смольська та ін.; за ред. О. М. Бєляєвої
%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2+%3D+Lingua+Latina+ad+usum+stomatologiae+studentium%3A+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%28%D0%92%D0%9D%D0%97+%D0%86V+%D1%80.+%D0%B0.%29+%2F+%D0%9E.+%D0%9C.+%D0%91%D1%94%D0%BB%D1%8F%D1%94%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%92.+%D0%A0.+%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F%2C+%D0%9A.+%D0%AE.+%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B0+%D1%96%D0%BD.%3B+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B4.+%D0%9E.+%D0%9C.+%D0%91%D1%94%D0%BB%D1%8F%D1%94%D0%B2%D0%BE%D1%97 - фото 1
299 грн
46819
ISBN
978-617-505-341-6
Видавництво
ВСВ "Медицина"
Категорія
Медицина
Рік
2015
Сторінок
496
Формат
70х100 1/16 (170х240 мм)
Обкладинка 
Тверда
Тип паперу 
Офсет
Мова
Украинский, Латинский
Читати фрагмент
  • По УкраїніНовая Почта - від 40 грн
    Укрпочта - від 25 грн
    Безкоштовно - от 3000 грн
  • Міжнародна доставкаУкрпошта...
Детальніше про доставку
У підручнику викладено програмний матеріал з навчальної дисципліни "Латинська мова та медична термінологія" для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 7.12010005 "Стоматологія".
Підручник побудовано за структурно-термінологічним принципом. Він містить три розділи, співвіднесені з основними термінологічними підсистемами медичної термінології: анатомо - гістологічною, клінічною, фармацевтичною. Граматичний матеріал першого розділу базується на термінології морфології, фізіології та патології зубів і щелепно-лицевої ділянки, а також анатомічної будови голови і шиї.
У іншому розділі підручника подано лексичний матеріал з усіх основних розділів стоматології: терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія і щелепно-лицева хірургія, ортопедична стоматологія та ортодонтія, стоматологія дитячого віку з профілактикою стоматологічних захворювань.
Третій розділ розраховано на здобуття студентами теоретичних знань з основ загальної рецептури: поняття про рецепт, правила виписування рецептів, оформлення латинської частини рецепта, класифікації лікарських форм, найважливіші рецептурні скорочення й формування на цій основі навичок виписування рецептів на засоби, які застосовують для лікування й профілактики основних стоматологічних захворювань (твердих тканин зуба, пульпи, пародонту, мови, ясен, слизової оболонки порожнини рота), хірургічної інфекції у стоматології, а також невідкладної допомоги у стоматологічній практиці.
Передмова | Розділ І. ФОНЕТИКА. МОРФОЛОГІЯ. СИНТАКСИС. АНАТОМІЧНА І ГІСТОЛОГІЧНА НОМЕНКЛАТУРИ. | Заняття 1. Тема:Алфавіт. Вимова голосних, приголосних, буквосполучень. Уживання великої літери. | Заняття 2. Тема: Нумерація складів. Складоподіл. Довгота і короткість голосних. Наголос. | Заняття 3. Тема: Поняття "науковий термін". Іменник: загальні відомості та граматичні категорії. Форма запису іменників. Роль називного й родового відмінків у побудові термінологічних одиниць. Безприйменникове керування. | Заняття 4. Тема: Загальні відомості про прикметник. Перша група прикметників. Дієприкметники минулого часу пасивного стану в анатомічній номенклатурі. Синтаксична конструкція "узгоджене означення". | Заняття 5. Тема: Друга група прикметників. Дієприкметники теперішнього часу активного стану в анатомічній номенклатурі. Прикметники з недостатніми ступенями порівняння, які вказують на положення органів і напрямки частин тіла. Особливості вживання прикметників "великий" і "малий" в термінології. | Заняття 6. Тема: Компонентний склад термінологічних одиниць. Порядок слів у кількаслівних термінологічних словосполученнях. | Заняття 7. Тема: І відміна. Загальне поняття про прийменник. Прийменники, які керують Асс. і Abl. Скорочення анатомічних назв—іменників І відміни. |  Заняття 8. Тема: ІІ відміна. Винятки з правила про рід. Правило середнього роду. Субстантивація в анатомічній номенклатурі. Поширені у фаховому мовленні медичного працівника загальні терміни, абревіатури й сталі вирази. | Заняття 9. Тема: Загальна характеристика ІІІ відміни. Типи відмінювання й особливості відмінкових закінчень голосного і мішаного типів. | Заняття 10. Тема: Прикметники ІІІ відміни і дієприкметники теперішнього часу активного стану (повторення). Утворення вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників. Суплетивні форми і прикметники з неповними ступенями порівняння у медичній термінології. | Заняття 11. Тема:Закінчення іменників чоловічого роду ІІІ відміни у Nom. sing. і варіанти цих закінчень у Gen. sing. Винятки з правила про рід. Граматична будова латинських назв м язів за їхньою функцією. Моделі утворення і спосібі перекладу. | Заняття 12. Тема: Закінчення іменників жіночого роду ІІІ відміни в Nom. sing. та варіанти цих закінчень у Gen. sing. Винятки з правила про рід. Зубна формула й латинські скорочення назв зубів, прийняті для її запису. | Заняття 13. Тема: Закінчення іменників середнього роду ІІІ відміни в Nom. sing. і варіанти цих закінчень у Gen. sing. Винятки з правила про рід. Професійні медичні give. | Заняття 14. Тема: Особливості відмінювання деяких іменників волоського походження ІІІ відміни. Іменник vas, vasis, n. І грецька відміна. | Заняття 15. Тема: IV і V відміни іменників. Винятки з правила про рід. Загальні терміни і професійні give, поширені у фаховому мовленні медичного працівника. | Заняття 16. Тема:Префіксація. Найуживаніші латинські і грецькі префікси. Префікси числівникового походження | Розділ II КЛІНІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ. | Заняття 1. Тема: Загальні відомості про клінічну термінологію. Структура однослівних клінічних термінів. Багатослівні клінічні терміни. Поняття "діагноз". | Заняття 2. Тема: Грецькі дублетні позначення латинських іменників I відміни. Кінцеві терміноелементи І відміни. Переклад термінів і діагнозів. | Заняття 3.Тема: Грецькі дублетні позначення латинських іменників чоловічого і середнього роду II відміни. Кінцеві терміноелементи І відміни (продовження). Кінцеві терміноелементи ІІ відміни. Переклад термінів і діагнозів. | Заняття 4.Тема: Грецькі дублетні позначення латинських прикметників. Переклад термінів і діагнозів. | Заняття 5. Тема: Грецькі дублетні позначення латинських іменників чоловічого роду III відміни. Кінцеві терміноелементи III відміни на -sis.Переклад термінів і діагнозів. | Заняття 6. Тема: Грецькі дублетні позначення латинських іменників ІІІ відміни жіночого і середнього роду. Переклад термінів і діагнозів. | Заняття 7. Тема: Утворення термінів — назв захворювань запального, незапального і пухлинного характеру. Переклад термінів і діагнозів. | Заняття 8. Тема: Грецькі дублетні позначення латинських іменників IV та V відмін. Терміноелементи-омофони. Переклад термінів і діагнозів | Розділ III. ЗАГАЛЬНА РЕЦЕПТУРА. ХІМІЧНА НОМЕНКЛАТУРА. ФАРМАЦЕВТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ. | Заняття 1. Тема:Дієслово. Категорії дієслова. Наказовий спосіб. Утворення та вживання теперішнього часу умовного способу активного і пасивного стану. Рецептурні кліше, до складу яких входять дієслова. |  Заняття 2. Тема: Загальне поняття про рецепт. Структура рецепта. Правила оформлення латинської частини рецепта. Прості і складні рецепти. Спеціальні позначення у рецепті. Виписування рецептів розгорнутої і стислої форми. Поняття про магістральні й офіцинальні лікарські засоби. | Заняття 3. Тема: Поняття "хімічна номенклатура" і "Державна Фармакопея". Латинські назви хімічних елементів. Правила утворення латинських назв кислот, оксидів й основ, солей, складних ефірів. | Заняття 4. Тема: Основні правила, яких потрібно дотримуватися під час виписування рецептів зі скороченнями. Поширені рецептурні скорочення. | Заняття 5. Тема: Загальні відомості про номенклатуру лікарських засобів. Словотвірні елементи в назвах препаратів, які вказують на їхній хімічний склад, наявність компонентів рослинного походження, належність до різних груп антибіотиків. | Заняття 6. Тема: Словотвірні елементи, які несуть інформацію анатомічного або фізіологічного характеру. Словотвірні елементи, які вказують на фармакологічну дію лікарського засобу. Поширені назви груп лікарських препаратів за їхньою фармакологічною дією. | Заняття 7. Тема: Характеристика твердих лікарських форм. Виписування рецептів на тверді лікарські форми. | Заняття 8. Тема: Характеристика м'яких лікарських форм. Виписування рецептів на м'які які лікарські форми. | Заняття 9. Тема: Характеристика рідких лікарських форм. Виписування рецептів на рідкі лікарські форми. | Vocabularium Latlno-Ucrainicum. Латинсько-український словник | Українсько-латинський словник. Vocabularium Ucrainico-Latlnum | Список використаних джерел
Латинська мова для студентів стоматологічних факультетів = Lingua Latina ad usum stomatologiae studentium: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О. М. Бєляєва, В. Р. Синиця, К. Ю. Смольська та ін.; за ред. О. М. Бєляєвої

Товар входить в категорії

Ви можете купити придбати книгу з доставкою кур'єром нова пошта Укрпошта Кривий Ріг, Львів, Полтава, Житомир, Харків, Чернігів, Вінниця, Тернопіль, Київ, Луцьк, Рівне, Хмельницький, Херсон, Кіровоград, Миколаїв, Дніпропетровськ, Ужгород, Запоріжжя, Суми, Чернівці, Черкаси, Одеса, Івано-франківськ, інші міста України. только в нашому магазині нізькі ціні, можливий торг, Прямі надходження від видавництва, книги під замовлення, друк книг на замовлення, комп'ютерні книги англійською мовою.