Медична інформатика в модулях: практикум: навчальний посібник (ВНЗ IV р. а.) / І.Є. Булах, Л. П. Войтенко, М. Р. Мруга та ін.; за ред. І.Є. Булах. — 2-е вид., випр.

Паперова книга
46838
%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%85%3A+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%3A+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%28%D0%92%D0%9D%D0%97+IV+%D1%80.+%D0%B0.%29+%2F+%D0%86.%D0%84.+%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%9B.+%D0%9F.+%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%9C.+%D0%A0.+%D0%9C%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D1%82%D0%B0+%D1%96%D0%BD.%3B+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B4.+%D0%86.%D0%84.+%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85.+%E2%80%94+2-%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4.%2C+%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80. - фото 1
72

Все про “Медична інформатика в модулях: практикум: навчальний посібник (ВНЗ IV р. а.) / І.Є. Булах, Л. П. Войтенко, М. Р. Мруга та ін.; за ред. І.Є. Булах. — 2-е вид., випр.”

Від видавця

Практикум відповідає програмі дисципліни "Медична інформатика" для студентів ІІ курсу лікувальних спеціальностей і структурований відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу на три модулі: "Основи інформаційних технологій у системі охорони здоров'я", "Медичні знання та прийняття рішень у медицині", "Інформаційні системи в галузі охорони здоров'я.

У практикумі запропоновано комплексний дидактичний матеріал, що включає теоретичні відомості, термінологічну частину, демонстраційні приклади, методичні вказівки, дидактично-імітаційні моделі, завдання для самостійного виконання, приклади завдань для проведення підсумкових модульних контролів, питання для самоконтролю, тести.

Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів ІV рівня акредитації.

Зміст

МОДУЛЬ I. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я Я. ОБРОБКА ТА АНАЛІЗ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДАНИХ | Створення і ведення медичної документації засобами текстового процесора  | Інформаційний медичний документ: його створення та редагування | Короткі теоретичні відомості | Практичні завдання | Тестові завдання для самоконтролю | Завдання для самостійного виконання | Створення електронних форм і бланків медичної документації | Короткі теоретичні відомості | Практичні завдання | Тестові завдання для самоконтролю | комп'ютерні дані: типи даних, обробка та управління | Побудова баз даних медичних закладів | Короткі теоретичні відомості | Демонстраційний приклад | Практичні завдання | Питання для самоконтролю | Проектування системи обробки даних. Засоби роботи з даними | Короткі теоретичні відомості | Практичні завдання | Питання для самоконтролю | Кодування та класифікація | Короткі теоретичні відомості | Демонстраційний приклад 1 | Демонстраційний приклад 2 | Практичні завдання | Тестові завдання для самоконтролю | Завдання для самостійного виконання | Візуалізація медико-біологічних даних. Обробка та аналіз медичних зображень | Короткі теоретичні відомості | Практичні завдання | Тестові завдання для самоконтролю | Методи біостатистики | Короткі теоретичні відомості | Практичні завдання | Тестові завдання для самоконтролю | МОДУЛЬ II. МЕДИЧНІ ЗНАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У МЕДИЦИНІ | Формалізація та алгоритмізація медичних задач | Короткі теоретичні відомості | Демонстраційний приклад | Практичні завдання | Тестові завдання для самоконтролю | Завдання для самостійного виконання | Формальна логіка у розв'язанні завдань діагностики, лікування та профілактики захворювань | Короткі теоретичні відомості | Демонстраційний приклад | Практичні завдання | Завдання для самостійного виконання | Тестові завдання для самоконтролю | Клінічні системи підтримки прийняття рішень. Засоби прогнозування. Моделювання системи підтримки прийняття рішень | Інформаційні технології апроксимації та прогнозом статистичних даних. Підтримка прийняття рішень за допомогою простих засобів прогнозування | Короткі теоретичні відомості | Демонстраційний приклад 1 | Демонстраційний приклад 2 | Практичні завдання | Питання для самоконтролю | Завдання для самостійного виконання | Представлення систем підтримки прийняття рішень. Експертні системи. Побудова бази знань та структурування. Сучасна архітектура системи прийняття рішень | Короткі теоретичні відомості | Тестові завдання для самоконтролю | МОДУЛЬ III. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я | Типи інформаційних систем у галузі охорони здоров'я | Короткі теоретичні відомості | Демонстраційний приклад 1 | Демонстраційний приклад 2 | Демонстраційний приклад 3 | Практичні завдання | Питання для самоконтролю | Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту електронних медичних карток | Короткі теоретичні відомості | Демонстраційний приклад 1 | Практичні завдання | Питання для самоконтролю | ДОДАТКИ | Додаток 1. Системи кодування і класифікації | Додаток 2. Поняття інформаційної системи | Додаток 3. Основи роботи в текстовому процесорі Word | Додаток 4. Основи роботи в табличному процесорі Excel | Додаток 5. MS Access як система управління реляційними базами даних | Предметний покажчик | Список використаних джерел до модуля І | Список використаних джерел до модуля ІІ | Список використаних джерел до модуля ІІІ

Анотація

Медична інформатика в модулях: практикум: навчальний посібник (ВНЗ IV р. а.) / І.Є. Булах, Л. П. Войтенко, М. Р. Мруга та ін.; за ред. І.Є. Булах. — 2-е вид., випр.

Рецензії

0

Всі характеристики

Товар входить до категорії

  • Самовивіз з відділень поштових операторів від 45 ₴ - 80 ₴
  • Доставка поштовими сервісами - тарифи перевізника