AutoCAD 2014: офіційна російська версія. Ефективний самовчитель Просто про складне

AutoCAD 2014: офіційна російська версія. Ефективний самовчитель Просто про складне
AutoCAD+2014%3A+%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F.+%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5 - фото 1
AutoCAD+2014%3A+%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F.+%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5 - фото 2
262 грн
12305
ISBN
Видавництво
Наука і Техніка
Автор
Жарков
Рік
2014
Сторінок
624
Формат
70х100 1/16 (170х240 мм)
Обкладинка 
Мягкая
1 людина
  • По ХарковуДоставка кур'єром - 100 грн
    Безкоштовно - від 2000 грн
  • По УкраїніБезкоштовно - от 2000 грн
    Новая Почта - від 40 грн
    Укрпочта - від 25 грн
  • Міжнародна доставкаУкрпошта...
Детальніше про доставку
Дана книга являє собою чудове практичне керівництво по AutoCAD 2014. Призначена всім, хто хоче освоїти роботу з цією програмою і навчитися креслити і проектувати на комп'ютері. Написана відомим автором - професіоналом, який має багаторічний досвід використання AutoCAD і навчання роботі з цією програмою. Книга ґрунтується на офіційній російській версії AutoCAD 2014, але підходить для вивчення і англійській версії. Всі ілюстрації зроблені на основі РОСІЙСЬКОЇ версії, що є безперечною перевагою книги. У книзі докладно описані всі стадії роботи від настроювання параметрів креслення, виконання побудов та їх редагування до нанесення розмірів і штриховок, виведення креслення на друк. По ходу викладу даються рекомендації і описуються засоби по поліпшенню якості і швидкості виконання креслень. Розглядаються спеціальні можливості і технології AutoCAD 2014, включаючи параметричне проектування. В кінці кожної теми наводяться практичні вправи і приклади. Даються наочні методики використання різних інструментів для вирішення конкретних завдань: ви по кроках розбираєте побудова різних об'єктів і дивіться, як і які інструменти для цього використовуються. Все це робить книгу незамінним для самостійного вивчення AutoCAD 2014 і дозволяє досягти найкращого результату в розумінні матеріалу і освоєнні програми. Завершує книгу зручний довідник команд. Книга написана доступною і ясною мовою. Має чітку і зручну структуру. Кращий вибір для всіх, хто хоче навчитися працювати з AutoCAD 2014.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .....................................................................................20
ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ (САПР). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САПР .................21
ВВЕДЕНИЕ В AUTOCAD 2014 .............................................................23
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ AUTOCAD 2014 К КОМПЬЮТЕРУ
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ .................................................24
ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ AUTOCAD 2014 ........................................25
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОГЛАШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В КНИГЕ ...........33
Условные обозначения, принятые в книге .................................. 33
ГДЕ ХРАНИТСЯ УСТАНОВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ AUTOCAD ......................33
Соглашения по поводу использования русских и английских
терминов и окон ......................................................................... 34
Соглашение по поводу нажатия клавиши «Enter» после ввода
в командную строку ................................................................... 35
Как читать эту книгу ................................................................... 35
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТАНДАРТОВ ЕСКД, ПРИНЯТЫХ В РОССИИ ...........36
Определение и назначение ........................................................ 36
Область распространения стандартов ЕСКД .............................. 37
Перечень основных стандартов ЕСКД ........................................ 37
Особенности использования и работы
в официальной русской версии AutoCAD 2014 ........................... 39
Что нового появилось в AutoCAD 2014 ........................................ 40
ГЛАВА 1. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С AUTOCAD 2014 ................................40
1.1. ЗАПУСК AUTOCAD 2014 ..............................................................41
1.2. ИНТЕРФЕЙС AUTOCAD 2014. ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО ОКНА
AUTOCAD И ЕГО ЗОН ............................................................42
1.2.1. Устройство окна AutoCAD 2014.
Ленточный интерфейс ............................................................... 42
1.2.2. Графическая зона ....................................................................... 52
1.2.3. Строка меню и панели инструментов .......................................... 52
Меню и его состав...................................................................... 52
AUTOCAD 2014
4 4
Особенности работы с сиcтемным меню AutoCAD ..................... 55
Панели инструментов ................................................................ 56
1.2.4. Палитра инструментов ................................................................ 59
1.2.5. Зона командной строки .............................................................. 60
1.2.6. Строка состояния ....................................................................... 61
1.2.7. Диспетчер подшивок .................................................................. 63
1.2.8. Панель быстрого доступа ........................................................... 63
1.3. ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА AUTOCAD ..........................64
1.3.1. Графический курсор ................................................................... 64
1.3.2. Диалоговые окна и их элементы ................................................. 65
1.3.3. Текстовое окно. Перечень выполненных действий ...................... 67
1.3.4. Контекстные меню ...................................................................... 68
1.4. ОБЩАЯ МЕТОДИКА РАБОТЫ В AUTOCAD. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КОМАНД ............................................................................68
Команды и их вызов ................................................................... 68
Работа с командами и с командной строкой. Опции команд
и их выбор .................................................................................. 70
Особенности ввода команд в командную строку ........................ 73
«Прозрачные» команды .............................................................. 73
Работа мышью в AutoCAD ........................................................... 74
Переменные и их использование ............................................... 74
1.5. ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЧЕРЧЕНИЯ В AUTOCAD 2014 ..................................75
1.6. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ AUTOCAD .................................................76
ГЛАВА 2. РАБОТА С ФАЙЛАМИ ЧЕРТЕЖЕЙ В AUTOCAD 2014.
СОЗДАНИЕ, ОТКРЫТИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ..................78
2.1. ОБЩАЯ МЕТОДИКА РАБОТЫ С ФАЙЛАМИ ЧЕРТЕЖЕЙ
В AUTOCAD 2014 .................................................................79
2.2. СОЗДАНИЕ НОВОГО ЧЕРТЕЖА ....................................................80
2.2.1. Общие правила и способы создания нового чертежа .................. 80
Создание нового чертежа при запуске AutoCAD ......................... 80
Создание нового чертежа в процессе работы в AutoCAD ............ 81
СОДЕРЖАНИЕ
5 5
2.2.2. Создание новых чертежей с помощью диалоговых окон «Начало
работы (Startup)» и
«Создание нового чертежа» ....................................................... 82
2.2.3. Задание параметров чертежа вручную ....................................... 86
Задаем вручную единицы измерения.
Команда Units (Единицы) ............................................................ 86
Задаем вручную размеры чертежа. Команда Limits (Лимиты) ..... 88
2.3. СОХРАНЕНИЕ ЧЕРТЕЖА .............................................................89
2.3.1. Стандартная методика сохранения ............................................. 89
2.3.2. Сохранение под другим именем ................................................. 91
2.3.3. Изменение формата чертежа. Экспорт чертежа в файлы
формата других программ .............................................................91
2.4. ОТКРЫТИЕ СОХРАНЕННОГО ЧЕРТЕЖА ..........................................92
2.4.1. Стандартная методика открытия................................................. 92
2.4.2. Частичное открытие чертежа ..................................................... 93
2.5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ФАЙЛАМИ ЧЕРТЕЖЕЙ .......................94
2.6. ПЕРЕХОД МЕЖДУ ЧЕРТЕЖАМИ, ОТКРЫТЫМИ В ОКНЕ AUTOCAD .......95
ГЛАВА 3. ПЕРВЫЕ ШАГИ В AUTOCAD 2014. БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ..............97
3.1. РИСУЕМ РАМКУ ФОРМАТА А4 ......................................................98
3.2. КАК СТИРАТЬ С ЧЕРТЕЖА НЕНУЖНОЕ. КОМАНДА ERASE (СТЕРЕТЬ) 101
3.3. КАК ОТМЕНИТЬ ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЙСТВИЕ .................................... 102
Команда Undo (Отменить) ....................................................... 102
Команда Redo (Повторить) ...................................................... 103
3.4. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРИЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВИДОМ ЧЕРТЕЖА
НА ЭКРАНЕ МОНИТОРА ....................................................... 103
3.4.1. Как увеличить или уменьшить вид чертежа на экране................ 104
3.4.2. Как подвинуть не помещающийся на экране чертеж.
Команда PAN (Пан) ................................................................... 105
Обычный стандартный способ ................................................. 105
Специальные способы ............................................................. 106
Использование полос прокрутки .............................................. 107
AUTOCAD 2014
6 6
ГЛАВА 4. ЗАДАНИЕ КООРДИНАТ ...................................................... 108
4.1. ЗАЧЕМ И КАК В AUTOCAD ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАДАНИЕ КООРДИНАТ .. 109
4.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЫШИ ДЛЯ ЗАДАНИЯ КООРДИНАТ.
ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД ...................................................110
4.3. ВВОД КООРДИНАТ С КЛАВИАТУРЫ ............................................110
4.3.1. Метод абсолютных координат .................................................. 110
4.3.2. Метод относительных прямоугольных координат ..................... 114
4.3.3. Методы полярных и относительных полярных координат .......... 116
4.4. СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЫШИ И КЛАВИАТУРЫ ДЛЯ ВВОДА
КООРДИНАТ. МЕТОД «НАПРАВЛЕНИЕ-РАССТОЯНИЕ» ...............119
4.5. ИНДИКАЦИЯ КООРДИНАТ ......................................................... 119
4.6. КООРДИНАТНАЯ СЕТКА И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ........................... 121
4.7. ДИНАМИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ВВОДА .................................... 125
ГЛАВА 5. ПОСТРОЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ОБЪЕКТОВ-ПРИМИТИВОВ ........ 126
5.1. ПОСТРОЕНИЕ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ФИГУР И ТОЧЕК ........................ 127
5.1.1. Построение прямолинейных отрезков (линий) .......................... 127
5.1.2. Разметочные (вспомогательные) линии .................................... 128
Общая методика использования .............................................. 128
Построение вспомогательных прямых. Команда XLine (Прямая).
Стандартный алгоритм построения ......................................... 129
Построение специальных вспомогательных прямых
с помощью команды XLine (Прямая) ......................................... 130
Построение вспомогательных лучей. Команда Ray (Луч) .......... 135
5.1.3. Построение прямоугольников (Rectangle) ................................. 136
Обычное построение прямоугольников .................................... 136
Специальные опции построения прямоугольников .................. 137
Интересные возможности при построении прямоугольников ... 138
5.1.4. Построение многоугольников (Polygon) .................................... 141
5.2. ПОСТРОЕНИЕ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ФИГУР ..................................... 145
5.2.1. Построение кругов (Circle) ....................................................... 145
Общие понятия ........................................................................ 145
СОДЕРЖАНИЕ
7 7
Специальные способы рисования окружности ......................... 148
5.2.2. Дуги (ARC) и их построение на чертеже .................................... 151
5.2.3. Построение эллипсов (Ellipse) .................................................. 156
Построение целых эллипсов .................................................... 156
5.2.4. Построение колец (Donut) ........................................................ 160
5.3. ТОЧКИ И МАРКЕРЫ .................................................................161
5.3.1. Точка (Point) как объект чертежа................................................ 161
5.3.2. Временные маркеры ................................................................. 162
5.4. ОБЪЕКТ «КОРРЕКЦИОННОЕ ОБЛАКО»: ПОСТРОЕНИЕ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ .......................................................... 165
ГЛАВА 6. СОЗДАНИЕ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ..................................... 168
6.1. ПОСТРОЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИЛИНИЙ (PLINE) ............... 169
Общие правила ........................................................................ 169
Базовая методика построения полилиний................................ 170
Построение дуги в составе полилинии ..................................... 172
6.2. СПЛАЙНЫ (SPLINE): ПОСТРОЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ................ 175
6.3. ПОСТРОЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИЛИНИЙ (MLINE) ........... 178
Методика построения мультилиний ......................................... 178
Создание стиля мультилиний ................................................... 180
6.4. СОЗДАНИЕ СОСТАВНЫХ ФИГУР – КОНТУРОВ И ОБЛАСТЕЙ ............ 187
6.5. ЭСКИЗНОЕ РИСОВАНИЕ В AUTOCAD 2014 ................................... 189
ГЛАВА 7. ПРИВЯЗКИ, ИЛИ КАК ВЫПОЛНЯТЬ ТОЧНЫЕ
ПОСТРОЕНИЯ МЫШЬЮ.
СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ................................... 192
7.1. РЕЖИМ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПОСТРОЕНИЙ ОРТО (ORTHO) ................ 194
7.2. РЕЖИМ ШАГОВОЙ ПРИВЯЗКИ (SNAP MODE)................................ 194
7.3. РЕЖИМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ОПОРНЫХ ПОЛЯРНЫХ УГЛОВ (POLAR
TRACKING) ....................................................................... 196
7.4. РЕЖИМ ПРИВЯЗКИ К ПОЛЯРНЫМ УГЛАМ (POLAR SNAP) ................ 199
AUTOCAD 2014
8 8
7.5. ОБЪЕКТНАЯ ПРИВЯЗКА ........................................................... 200
7.5.1. Использование режимов объектной привязки. Методы
объектной привязки ................................................................. 200
7.5.2. Индивидуальный вызов отдельных методов объектной
привязки .................................................................................. 206
С помощью меню объектной привязки ..................................... 206
С помощью специальной панели инструментов
Object Snap (Объектная привязка) ............................................ 207
7.6. НАСТРОЙКИ ПРОЦЕССА АВТОПРИВЯЗКИ, ЛЕЖАЩЕГО
В ОСНОВЕ ВСЕХ РЕЖИМОВ ПРИВЯЗКИ ................................. 208
ГЛАВА 8. ПОЛЕЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНОВ
И УПРАВЛЕНИЕ ВИДОМ ...................................................... 211
8.1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВИДОМ ЧЕРТЕЖА
НА ЭКРАНЕ ....................................................................... 212
8.1.1. Алгоритм прорисовывания чертежей на экране ........................ 212
8.1.2. Команда Zoom (Показать) и ее специальные возможности ....... 213
Различные способы настройки внешнего вида чертежа
на экране ................................................................................. 213
8.1.3. Использование видовых экранов .............................................. 217
8.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНОВ ................................................. 219
8.2.1. Методика использования шаблонов ......................................... 219
8.2.2. Создание шаблонов .................................................................. 220
8.2.3. Создание нового чертежа на основе шаблона ........................... 226
ГЛАВА 9. РЕДАКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ЧЕРТЕЖЕ ........................ 227
9.1. МЕТОДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМАНД РЕДАКТИРОВАНИЯ ................... 228
9.2. ВЫБОР (ВЫДЕЛЕНИЕ) ОБЪЕКТОВ.............................................. 229
Элементарные способы выбора объектов ................................ 229
Специальные способы выбора объектов .................................. 230
Как исключить объект из группы выделенных ........................... 232
Выделение циклическим перебором ........................................ 232
Как изменить размер прицела выделения ................................ 233
9.3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ЧЕРТЕЖА ......................................... 234
Команда Move (Перенести) ...................................................... 234
СОДЕРЖАНИЕ
9 9
Способ «перетащить – отпустить» ............................................ 236
Перемещение с помощью буфера обмена Windows ................. 236
9.4. КОПИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЧЕРТЕЖА ......................................... 237
Команда Copy (Копировать) ................................................... 238
Способ «перетащить – отпустить» ............................................ 238
Копирование с помощью буфера обмена Windows ................... 238
9.5. ПОВОРОТ ОБЪЕКТОВ. КОМАНДА ROTATE (ПОВОРОТ) .................... 241
9.6. СОЗДАНИЕ УПОРЯДОЧЕННОЙ ГРУППЫ ОДИНАКОВЫХ ОБЪЕКТОВ.
КОМАНДА ARRAY (МАССИВ) ................................................ 242
9.6.1. Интерактивный режим построения
массивов ................................................................................. 243
9.6.2. Построение массивов в классическом стиле ............................ 244
Прямоугольные массивы ......................................................... 244
Круговые массивы ................................................................... 246
Массивы по траектории .......................................................... 248
9.7. ПОСТРОЕНИЕ ПОДОБНЫХ ОБЪЕКТОВ.
КОМАНДА OFFSET (ПОДОБИЕ) ............................................. 250
9.8. ПОСТРОЕНИЕ (СНЯТИЕ) ФАСОК ................................................ 253
9.9. ПОСТРОЕНИЕ ПЛАВНОГО СОПРЯЖЕНИЯ ..................................... 258
9.10. ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ .................................. 261
9.11. МАСШТАБИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЧЕРТЕЖА.
КОМАНДА МАСШТАБ ......................................................... 266
9.12. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ПОСТРОЕНИЯ
В AUTOCAD ....................................................................... 268
ГЛАВА 10. РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕДАКТИРОВАНИЯ
В AUTOCAD 2014. КОМАНДЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ .................... 272
10.1. КОМАНДЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ................................. 273
10.1.1. Подрезание объектов. Команда Trim (Обрезать) ..................... 273
10.1.2. Удлинение объектов. Команда Extend (Удлинить) .................... 279
10.1.3. Увеличение длин отрезков и дуг.
Команда Lengthen (Увеличить) ................................................. 280
AUTOCAD 2014
1010
10.1.4. Растягивание объектов и групп объектов.
Команда Stretch (Растянуть) ..................................................... 283
10.1.5. Разрыв объектов. Команда Break (Разорвать) ......................... 286
Что такое разрывы и в каких случаях они используются ........... 286
Стандартное построение разрыва ........................................... 287
Специальный разрыв – разрыв в одной точке .......................... 288
10.1.6. Использование команд преобразования для вычерчивания
построений сложной формы .................................................... 288
10.2. ВЫРАВНИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ. КОМАНДА ALIGN (ВЫРОВНЯТЬ) ....... 291
10.3. РАЗМЕТКА ОБЪЕКТОВ............................................................ 296
Что такое разметка и в каких случаях она полезна .................... 296
Разметка объекта на заданное количество равных частей.
Команда Divide (Поделить) ....................................................... 297
Разметка объектов на части заданного размера.
Команда Measure (Разметить) ................................................. 298
10.4. РЕДАКТИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ................................. 299
10.4.1. Редактирование полилиний .................................................... 299
Общие положения .................................................................... 299
Команда PEdit (Полред) и ее опции .......................................... 299
Редактирование вершин полилинии......................................... 302
10.4.2. Редактирование мультилиний ................................................. 304
10.5. ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМАНД ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТРОЕНИЙ В AUTOCAD 2014 ................ 308
Для самостоятельной практики ................................................ 312
ГЛАВА 11. РЕДАКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ «РУЧЕК» ......... 315
11.1. ЧТО ТАКОЕ «РУЧКИ» И ДЛЯ ЧЕГО ОНИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ .. 316
11.2. РАСТЯГИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ «РУЧЕК» ..................... 318
11.3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ «РУЧЕК» ..................... 320
11.4. ПОВОРОТ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ «РУЧЕК» .............................. 321
11.5. МАСШТАБИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ «РУЧЕК» ............. 322
11.6. СОЗДАНИЕ ЗЕРКАЛЬНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
С ПОМОЩЬЮ РУЧЕК .......................................................... 324
СОДЕРЖАНИЕ
11 11
11.7. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РУЧЕК ............................................ 325
ГЛАВА 12. ТЕКСТ В ЧЕРТЕЖАХ AUTOCAD .......................................... 328
12.1. ОДНОСТРОЧНЫЙ ТЕКСТ ......................................................... 330
Создание однострочной надписи ............................................. 330
Создание нескольких однострочных надписей подряд ............. 331
Вставка специальных символов. Подчеркивание
и надчеркивание текста ........................................................... 332
12.2. ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА. ОПЦИЯ JUSTIFY (ВЫРАВНИВАНИЕ) ....... 334
12.3. НАЧЕРТАНИЕ ШРИФТА. ТЕКСТОВЫЕ СТИЛИ ............................... 336
Понятие текстового стиля. Использование текстовых
стилей...................................................................................... 336
Создание новых текстовых стилей ........................................... 337
12.4. РЕДАКТИРОВАНИЕ ОДНОСТРОЧНОГО ТЕКСТА ............................ 340
12.5. МНОГОСТРОЧНЫЙ ТЕКСТ ....................................................... 342
Ввод и форматирование многострочного текста ...................... 342
Редактирование многострочного текста .................................. 348
Импорт текста из различных текстовых файлов ....................... 349
12.6. НАСТРОЙКА ШРИФТА В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТОМ.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШРИФТОВ ................................................. 350
12.7. СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ НА ЧЕРТЕЖАХ ........................................... 351
Общая методика создания таблиц ........................................... 351
Использование формул в таблицах .......................................... 354
Стили таблиц. Редактирование таблиц..................................... 355
ГЛАВА 13. СВОЙСТВА ОБЪЕКТА НА ЧЕРТЕЖЕ:
СЛОЙ, ЦВЕТ, ПРОЗРАЧНОСТЬ, ТИП И ТОЛЩИНА ЛИНИИ .......... 358
13.1. КАК ЗАДАТЬ ЦВЕТ, ТИП И ТОЛЩИНУ ЛИНИИ ПОСТРОЕНИЯ ........... 359
13.1.1. Обзор возможностей .............................................................. 359
13.1.2. Задаем цвет линии (объекта) .................................................. 360
13.1.3. Задаем тип линии .................................................................. 363
13.1.4. Задаем толщину (вес) линии ................................................... 364
13.2. CЛОИ: МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ....................................... 365
AUTOCAD 2014
1212
13.3. СВОЙСТВА И ПАРАМЕТРЫ СЛОЕВ ........................................... 369
13.4. СОЗДАНИЕ СЛОЕВ. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СЛОЕВ ................ 370
13.4.1. Общая методика ..................................................................... 370
Создание нового слоя .............................................................. 370
Параметры слоя ....................................................................... 371
13.4.2. Особые настройки.
Задание цвета, типа и толщины линий слоя ............................. 373
Задание цвета ......................................................................... 373
Задание типа линии ................................................................. 373
Задание толщины линии .......................................................... 375
Задание прозрачности слоя ..................................................... 375
13.5. ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛОЕВ ....................................... 375
13.5.1. Как начать чертить на созданном слое.
Переключение слоев ................................................................ 375
13.5.2. Как переименовать слой ......................................................... 377
13.5.3. Как удалить слой ..................................................................... 377
13.5.4. Удаление с чертежа неиспользуемых
слоев и типов линий ................................................................. 377
13.5.5. Как быстро переместить элементы чертежа
с одного слоя на другой ........................................................... 379
13.6. УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ И ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ
ОБЪЕКТОВ. КОПИРОВАНИЕ СВОЙСТВ ................................... 379
Использование окна-панели Properties (Свойства) .................. 379
Копирование свойств ............................................................... 380
13.7. ПОЛЕЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО РАБОТЕ СО СЛОЯМИ В AUTOCAD . 381
ГЛАВА 14. РАЗМЕРЫ. РАЗМЕРНЫЕ СТИЛИ ........................................ 384
14.1. РАЗМЕРЫ В AUTOCAD 2014 .................................................... 385
14.1.1. Общие положения ................................................................... 385
Размеры на чертежах ............................................................... 385
Принятые правила нанесения размеров .................................. 386
14.1.2. Виды размеров и панель инструментов
Dimension (Размеры) ................................................................ 388
14.1.3. Подготовка к проставлению размеров .................................... 390
СОДЕРЖАНИЕ
13 13
14.2. СОЗДАНИЕ РАЗМЕРНОГО СТИЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЕСКД ......... 391
14.2.1. Общие положения ................................................................... 391
14.2.2. Начинаем создавать новый размерный стиль ......................... 392
14.2.3. Задаем внешний вид линий и стрелок, используемых при
выставлении размеров ............................................................ 394
Задаем внешний вид размерных линий .................................... 394
Задаем внешний вид выносных линий...................................... 395
Задаем внешний вид маркеров для центра круга (дуги) ........... 395
Задаем внешний вид стрелок ................................................... 396
14.2.4. Задаем внешний вид размерной надписи ............................... 397
Задаем основные параметры текста ........................................ 397
Задаем выравнивание текста ................................................... 398
Задаем ориентацию текста ...................................................... 399
14.2.5. Задаем правила размещения размеров в условиях
ограниченного пространства ................................................... 399
14.2.6. Задаем формат представления значения размеров ................ 400
14.2.7. Задаем параметры отображения допусков ............................. 402
14.3. СОЗДАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ВАРИАНТОВ ОДНОГО СТИЛЯ ............... 403
14.4. РЕДАКТИРОВАНИЕ РАЗМЕРНЫХ СТИЛЕЙ .................................. 404
14.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗМЕРНЫХ СТИЛЕЙ. ИЗМЕНЕНИЕ
РАЗМЕРНОГО СТИЛЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ РАЗМЕРОВ ............... 404
ГЛАВА 15. НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ .................................................. 405
15.1. НАНЕСЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ ........................................ 406
15.1.1. Стандартная методика ............................................................ 406
15.1.2. Опции, которые можно использовать
при нанесении линейных размеров .......................................... 408
Использование многострочного текста в размерной надписи .. 408
Как вручную изменить размерное число. Опция Text (Текст) ..... 409
15.2. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ .................................................... 409
15.3. ОРДИНАТНЫЕ РАЗМЕРЫ ........................................................ 410
15.4. НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ ОКРУЖНОСТЕЙ И ДУГ .......................... 411
15.4.1. Построение радиусов и диаметров ......................................... 411
AUTOCAD 2014
1414
15.4.2. Обозначение центров окружностей и дуг ................................ 413
15.5. УГЛОВЫЕ РАЗМЕРЫ .............................................................. 414
15.6. ПОСТРОЕНИЕ СВЯЗАННЫХ ДРУГ С ДРУГОМ РАЗМЕРОВ .............. 415
15.6.1. Построение размерных цепей ................................................ 415
15.6.2. Построение нескольких размеров от общей базы ................... 417
15.7. ПОСТРОЕНИЕ ВЫНОСОК ........................................................ 418
15.7.1. Построение выноски ............................................................... 418
15.7.2. Задание и изменение внешнего вида выноски ........................ 420
15.8. УСКОРЕННОЕ ОБРАЗМЕРИВАНИЕ ............................................ 422
15.9. НАНЕСЕНИЕ НА ЧЕРТЕЖ ДОПУСКОВ ФОРМ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ..... 423
15.10. ДЛИНА ДУГИ ...................................................................... 425
15.11. РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РАЗМЕРОВ ............................ 426
ГЛАВА 16. ШТРИХОВКА.................................................................. 428
16.1. ШТРИХОВКА И ЕЕ СОЗДАНИЕ В AUTOCAD 2014.......................... 429
16.2. НАНЕСЕНИЕ ШТРИХОВКИ ....................................................... 431
16.2.1. Задаем вид и параметры штриховки ....................................... 431
Задаем тип штриховки ............................................................. 433
Задаем образец штриховки ..................................................... 434
Задаем угол наклона штриховки и масштаб ............................. 435
16.2.2. Задаем контуры штриховки ..................................................... 435
16.2.3. Дополнительные параметры штриховки ................................. 437
16.3. РЕДАКТИРОВАНИЕ ШТРИХОВКИ ............................................. 438
16.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЛИВОК ................................................... 440
ГЛАВА 17. БЛОКИ. ОБЪЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ В БЛОКИ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКОВ И БЛОКОВ С АТРИБУТАМИ .......... 442
17.1. ЧТО ТАКОЕ БЛОКИ И ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ .................................. 443
17.2. СОЗДАНИЕ БЛОКОВ .............................................................. 444
СОДЕРЖАНИЕ
15 15
17.3. ДЕЙСТВИЯ НАД БЛОКАМИ. ВСТАВКА БЛОКОВ ........................... 447
17.4. СОХРАНЕНИЕ БЛОКА В ВИДЕ ФАЙЛА ....................................... 450
17.5. СОЗДАНИЕ БИБЛИОТЕКИ БЛОКОВ ........................................... 454
17.6. БЛОКИ С АТРИБУТАМИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ .......................... 455
17.6.1. Создание блока с атрибутом ................................................... 455
Что такое атрибуты и зачем они нужны ..................................... 455
Создание описания атрибута ................................................... 455
Создание блока с атрибутом. Присвоение атрибута блоку ....... 457
17.6.2. Вставка блока с атрибутом...................................................... 458
17.6.3. Редактирование атрибутов ..................................................... 463
Редактирование атрибутов одного блока. Изменение значения
атрибута .................................................................................. 463
Использование Менеджера атрибутов.
Редактирование основных параметров атрибута ..................... 463
ГЛАВА 18. ВСТАВКА В ЧЕРТЕЖ ФОТОГРАФИЙ
И РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ .................................................. 465
18.1. ВСТАВКА В ЧЕРТЕЖ ФОТОГРАФИЙ (РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ) 466
Вставка изображений .............................................................. 466
Редактирование растровых изображений на чертеже .............. 469
18.2. ВСТАВКА EXСEL-ТАБЛИЦ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ В ЧЕРТЕЖ ............ 471
ГЛАВА 19. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЧЕРТЕЖА .......................... 472
19.1. ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ И ПЕРИМЕТРА ПЛОСКИХ ОБЪЕКТОВ ..... 473
Вычисление площади и периметра области, задаваемой
угловыми точками..................................................................... 474
Вычисление площади и периметра объекта ............................. 475
Вычисление площади группы объектов .................................... 475
19.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ И УГЛОВ...................................... 476
19.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ТОЧЕК .......................................... 477
19.4. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАТРАТАХ ВРЕМЕНИ НА СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖА ..... 478
19.5. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЧЕРТЕЖЕ .......................................... 479
AUTOCAD 2014
1616
19.6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ ЧЕРТЕЖА .................. 480
ГЛАВА 20. ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ AUTOCAD. УДОБНОЕ ВЕДЕНИЕ
ЧЕРТЕЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ................................................. 481
20.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ AUTOCAD DESIGN CENTER
(ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ AUTOCAD) ........................................ 482
Для чего нужен AutoCAD
Design Center (Центр управления AutoCAD) .............................. 482
Открытие и закрытие AutoCAD Design Center
(Центра управления AutoCAD) .................................................. 484
Общее описание AutoCAD DesignCenter
(Центра управления AutoCAD) .................................................. 484
20.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ AUTOCAD DESIGNCENTER
(ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ AUTOCAD) ........................................ 486
20.2.1. Поиск нужного элемента или объекта ..................................... 486
20.2.2. Вставка ................................................................................. 487
Вставка целых чертежей .......................................................... 487
Вставка блоков ........................................................................ 488
Вставка (импорт) слоев ............................................................ 490
20.2.3. Вставка растровых изображений из AutoCAD DesignCenter
(Центра управления AutoCAD) .................................................. 490
20.3. ОТКРЫТИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗ AUTOCAD DESIGNCENTER
(ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ AUTOCAD) ....................................... 490
ГЛАВА 21. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ AUTOCAD 2014 ................ 491
21.1. РАБОТА С ПАНЕЛЯМИ ИНСТРУМЕНТОВ ..................................... 492
Отображение и скрытие панелей инструментов ....................... 492
Настройка панелей инструментов.
Добавление и удаление кнопок ................................................ 493
Создание своей новой панели инструментов ........................... 495
21.2. СОЗДАНИЕ И НАСТРОЙКА СВОЕЙ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ)
СИСТЕМЫ КООРДИНАТ — ПСК ............................................. 496
Общая информация ................................................................. 496
Создание ПСК .......................................................................... 496
Настройка внешнего вида пиктограммы ПСК ........................... 498
Сохранение ПСК ...................................................................... 499
Вставка (использование) сохраненной ПСК ............................. 500
СОДЕРЖАНИЕ
17 17
21.3. НАСТРОЙКА СТРОКИ СОСТОЯНИЯ ............................................ 500
21.4. НАСТРОЙКА ПРОЗРАЧНОСТИ ЗОНЫ КОМАНДНОЙ СТРОКИ
И ПАЛИТР ИНСТРУМЕНТОВ ................................................. 501
21.5. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ AUTOCAD. ОКНО OPTIONS (НАСТРОЙКА) ....... 503
Вкладка «Файлы (Files)» ........................................................... 503
Вкладка «Экран (Display)». Настройка внешнего вида
окна AutoCAD ........................................................................... 504
Вкладка «Открытие/Сохранение (Open and Save)» ................... 506
Вкладка «Профили (Profiles)». Использование профилей ......... 507
Прочие вкладки ........................................................................ 508
ГЛАВА 22. ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ........................................................ 510
22.1. ПОДГОТОВКА ЧЕРТЕЖА К ПЕЧАТИ ............................................ 511
Пространство «Модель» и пространство «Лист» ....................... 511
Подготовка чертежа к печати ................................................... 512
22.2. ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖА .................................................................. 513
Выбор и настройка печатающего устройства ........................... 514
Указываем, что печатать .......................................................... 514
Настройка параметров листа бумаги ....................................... 515
Предварительный просмотр перед печатью ............................. 516
Печать чертежа ........................................................................ 517
22.3. ПЕЧАТЬ БОЛЬШОГО ЧЕРТЕЖА НА НЕСКОЛЬКИХ
СТАНДАРТНЫХ ЛИСТАХ ФОРМАТА A4 .................................... 517
22.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПЕЧАТИ
В AUTOCAD 2014 ............................................................... 517
22.4.1. Использование стилей печати ................................................ 517
22.4.2. Печать из пространства Layout (Лист).
Компоновка и перекомпоновка чертежа для печати ................. 519
ГЛАВА 23. СОЗДАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНИХ ССЫЛОК ................................. 524
23.1. ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВНЕШНИХ ССЫЛОК ........................................................... 525
23.2. ВСТАВКА ВНЕШНИХ ССЫЛОК .................................................. 526
AUTOCAD 2014
1818
23.3. МАНИПУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНИМИ ССЫЛКАМИ.
ДИСПЕТЧЕР ВНЕШНИХ ССЫЛОК .......................................... 529
Вызов Диспетчера внешних ссылок и первое знакомство ........ 529
Операции над внешними ссылками ......................................... 530
23.4. РЕДАКТИРОВАНИЕ ВНЕШНИХ ССЫЛОК .................................... 531
Выбор внешней ссылки для редактирования............................ 531
Методы редактирования внешних ссылок ................................ 532
Завершение редактирования внешних ссылок. Сохранение
изменений ............................................................................... 533
ГЛАВА 24. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПАЛИТРЫ ИНСТРУМЕНТОВ ............... 534
24.1. ОПИСАНИЕ И ОБЩАЯ МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ................... 535
24.2. СОЗДАНИЕ И НАСТРОЙКА СВОИХ ПАЛИТР ИНСТРУМЕНТОВ ......... 536
Создание новой палитры инструментов ................................... 536
«Тонкая» настройка инструментов, находящихся в палитре
инструментов ........................................................................... 539
24.3. НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ ПАНЕЛИ TOOL PALETTES
(ПАЛИТРЫ ИНСТРУМЕНТОВ)
В ОКНЕ AUTOCAD............................................................... 541
ГЛАВА 25. ИЗОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ ......................................... 543
25.1. ВВЕДЕНИЕ В ИЗОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ .............................. 544
Общая информация ................................................................. 544
Установка изометрического режима ........................................ 545
25.2. СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ В ИЗОМЕТРИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ............... 545
25.3. НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ НА ИЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ ............ 548
ГЛАВА 26. ТРЕХМЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В AUTOCAD 2014 ............. 549
26.1. РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ТРЕХМЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ............................................................ 550
26.2. ВВЕДЕНИЕ В ТРЕХМЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В AUTOCAD .......... 551
СОДЕРЖАНИЕ
19 19
26.3. ТРЕХМЕРНЫЕ ВИДЫ И ВВОД ТРЕХМЕРНЫХ КООРДИНАТ.
КАРКАСНЫЕ ТРЕХМЕРНЫЕ МОДЕЛИ .................................... 553
26.3.1. Строим простейшую каркасную модель .................................. 553
26.3.2. Просмотр трехмерных моделей в AutoCAD ............................. 555
Использование режима 3D Orbit. Ручной поворот .................... 555
Просмотр трехмерных моделей с определенных типовых
направлений ............................................................................ 557
26.3.3. Редактирование каркасных моделей
и манипуляции над ними .......................................................... 561
26.4. ПОСТРОЕНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ .................................... 562
26.4.1. Построение стандартных тел .................................................. 563
Построение параллелепипеда и куба ....................................... 563
Построение клина .................................................................... 564
Построение конуса .................................................................. 565
Построение пирамиды ............................................................. 565
Построение сферы .................................................................. 566
Построение тора ...................................................................... 567
26.4.2. Особенности и способы отображения
трехмерных моделей в AutoCAD 2014....................................... 568
26.4.3. Создание сложных трехмерных поверхностей ........................ 569
Создание трехмерной многогранной поверхности ................... 570
Создание сетчатых поверхностей.
Гладкие криволинейные трехмерные поверхности ................... 571
26.4.4. Создание поверхностных трехмерных моделей на основе
двухмерных построений и каркасных моделей ......................... 576
Выдавливание ......................................................................... 576
26.5. РЕДАКТИРОВАНИЕ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ И ДЕЙСТВИЯ
НАД НИМИ ....................................................................... 578
26.5.1. Разрезы и сечения ................................................................. 578
Разрезы. Отрезаем лишнее ..................................................... 578
Строим сечения ....................................................................... 580
Объединение тел ..................................................................... 581
Вычитание тел ......................................................................... 582
Пересечение тел ...................................................................... 582
Расширенные средства редактирования твердотельных
моделей ................................................................................... 583
AUTOCAD 2014
2020
26.6. ОБЩИЕ КОМАНДЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ
МОДЕЛЕЙ В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ........................... 584
26.7. ОБЩАЯ МЕТОДИКА ТОНИРОВАНИЯ .......................................... 585
26.8. СОЗДАНИЕ И РАССТАНОВКА ИСТОЧНИКОВ ОСВЕЩЕНИЯ ............. 586
Источники освещения и их использование ............................... 586
26.9. ЗАГРУЗКА И НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ................................... 587
Подключение материалов к чертежу. Работа с библиотеками
материалов .............................................................................. 587
Назначение материалов объектам ........................................... 588
26.10. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНА ДЛЯ СЦЕНЫ ............................................ 588
ГЛАВА 27. ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В AUTOCAD 2014..... 589
27.1. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ .......................................... 590
27.2. НАЛОЖЕНИЕ РАЗМЕРНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ .............................. 596
27.3. ОПЕРАЦИИ НАД ОБЪЕКТАМИ С НАЛОЖЕННЫМИ
ЗАВИСИМОСТЯМИ ............................................................ 600
27.4. РЕЖИМ АН3В (INFER) ............................................................. 600
ПЕРЕЧЕНЬ-СПРАВОЧНИК ОСНОВНЫХ КОМАНД AUTOCAD 2014 ............. 601
Список использованной литературы ........................................ 621

AutoCAD 2014: офіційна російська версія. Ефективний самовчитель Просто про складне

Товар входить в категорії

Ви можете купити придбати книгу з доставкою кур'єром нова пошта Укрпошта Кривий Ріг, Львів, Полтава, Житомир, Харків, Чернігів, Вінниця, Тернопіль, Київ, Луцьк, Рівне, Хмельницький, Херсон, Кіровоград, Миколаїв, Дніпропетровськ, Ужгород, Запоріжжя, Суми, Чернівці, Черкаси, Одеса, Івано-франківськ, інші міста України. только в нашому магазині нізькі ціні, можливий торг, Прямі надходження від видавництва, книги під замовлення, друк книг на замовлення, комп'ютерні книги англійською мовою.