Медична хімія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.О. Калібабчук, І.С. Чекман, В.І. Галинська та ін.; за ред. В.О. Калібабчук. — 3-є вид., випр.

Медична хімія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.О. Калібабчук, І.С. Чекман, В.І. Галинська та ін.; за ред. В.О. Калібабчук. — 3-є вид., випр.
%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F%3A+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%28%D0%92%D0%9D%D0%97+%D0%86V+%D1%80.+%D0%B0.%29+%2F+%D0%92.%D0%9E.+%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%87%D1%83%D0%BA%2C+%D0%86.%D0%A1.+%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%2C+%D0%92.%D0%86.+%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B0+%D1%96%D0%BD.%3B+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B4.+%D0%92.%D0%9E.+%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%87%D1%83%D0%BA.+%E2%80%94+3-%D1%94+%D0%B2%D0%B8%D0%B4.%2C+%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80. - фото 1
300 грн
33993
ISBN
978-617-505-626-4
Издательство
ВСВ “Медицина”
Год
2018
Страниц
336
Формат
70х100 1/16 (170х240 мм)
Обложка 
Тверда
Тип бумаги 
Офсет
Язык
Украинский
Иллюстрации
Чорно-білі
Вес, г
580
Читать фрагмент
  • По ХарьковуДоставка курьером - 100 грн
    Бесплатно - от 2000 грн
  • По УкраинеБесплатно - от 2000 грн
    Новая Почта - от 40 грн
    Укрпочта - от 25 грн
  • Международная доставкаУкрпочта...
Подробнее о доставке

У підручнику викладено теоретичні основи біоенергетики та кінетики біохімічних реакцій; описано властивості розчинів та їхню роль у перебігу біохімічних процесів; викладено сучасні уявлення про електродні процеси, поверхневі явища та їхню роль у життєдіяльності організму; висвітлено властивості дисперсних систем і розчинів біополімерів. Значну увагу приділено біо­генним елементам і їхнім хімічним властивостям, розглянутим із позиції сучасних уявлень про будову атомів, хімічний зв'язок та будову молекул. Висвітлено сучасні екологічні проблеми. Акцентовано увагу також на нанохімії як одній з основ розвитку нанотехнологій, що активно входять у медичну практику.

Для студентів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій. Може бути корисним для студентів біологічних та екологічних спеціальностей.

Передмова | Вступ | РОЗДІЛ 1. Будова атомів, хімічний зв'язок і будова молекул | 1.1. Квантово-механічна модель атома | 1.2. Будова електронних оболонок атомів | 1.3. Періодичний закон Д.І. Менделєєва. Структура періодичної системи елементів | 1.4. Періодичність властивостей хімічних елементів | 1.5. Хімічний зв'язок і його експериментальні характеристики | 1.6. Ковалентний зв'язок | 1.7. Йонний зв'язок | 1.8. Металічний зв'язок | 1.9. Водневий зв'язок | 1.10. Комплексні сполуки | 1.11. Теоретичні основи сучасного пошуку нових лікарських препаратів | Завдання для самостійного контролю | РОЗДІЛ 2. Теоретичні основи біоенергетики | 2.1. Основні поняття хімічної термодинаміки | 2.2. Перший закон термодинаміки | 2.3. Тепловий ефект хімічних реакцій. Термохімічні рівняння | 2.4. Закон Гесса — основний закон термохімії | 2.5. Використання термохімічних розрахунків для енергетичної характеристики біохімічних процесів | 2.6. Другий закон термодинаміки. Ентропія | 2.7. Напрямленість процесів у закритих системах | 2.8. Застосування рівняння Гіббса у біоенергетиці | Завдання для самостійного контролю | РОЗДІЛ 3. Фізико-хімічні основи кінетики біохімічних реакцій | 3.1. Швидкість реакції, її залежність від концентрації реагуючих речовин | 3.2. Молекулярність і порядок реакції | 3.3. Прості і складні реакції | 3.4. Залежність швидкості реакції від температури | 3.5. Каталіз і каталізатори | 3.6. Особливості ферментативного каталізу | 3.7. Хімічна рівновага. Константа рівноваги | Завдання для самостійного контролю | РОЗДІЛ 4. Розчини та їх роль у перебігу біохімічних процесів | 4.1. Сучасні уявлення про розчини | 4.2. Величини, що характеризують кількісний склад розчинів | 4.3. Розчинність газів у рідинах | 4.4. Розчинність рідин і твердих речовин у рідинах | 4.5. Колігативні властивості розбавлених розчинів | 4.6. Розчини електролітів | 4.7. Дисоціація води | 4.8. Теорії кислот і основ | 4.9. Титриметричний аналіз. Кислотно-основне титрування | 4.10. Буферні розчини | 4.11. Реакції осадження і розчинення | 4.12. Гетерогенні рівноваги в порожнині рота | Завдання для самостійного контролю | РОЗДІЛ 5. Електродні процеси та їх значення для фізіології і медицини | 5.1. Електродний потенціал. Рівняння Нернста | 5.2. Класифікація електродів | 5.3. Класифікація гальванічних елементів | 5.4. Електрохімічні рівноваги в порожнині рота | 5.5. Дифузійний та мембранний потенціали, їх біологічна роль | 5.6. Потенціометрія | 5.7. Окисно-відновні реакції | Завдання для самостійного контролю | РОЗДІЛ 6. Фізична хімія поверхневих явищ та їх роль у процесах, що відбуваються в організмі | 6.1. Поверхневий натяг рідин. Поверхнева активність | 6.2. Адсорбція на межі поділу "рідина — газ" | 6.3. Орієнтація молекул поверхнево-активних речовин у поверхневому шарі | 6.4. Закономірності адсорбції на поверхні твердого тіла | 6.5. Рівняння адсорбції Ленгмюра | 6.6. Будова біологічних мембран | 6.7. Полімолекулярна адсорбція | 6.8. Особливості адсорбції розчинених речовин на твердій поверхні | 6.9. Основи адсорбційної терапії | 6.10. Адсорбція електролітів | 6.10. 1. Вибіркова адсорбція | 6.10. 2. Йонообмінна адсорбція | 6.11. Хроматографічні методи аналізу | 6.11.1 Принципи класифікації хроматографічних методів | 6.11.2 Застосування хроматографії в біології та медицині | Завдання для самостійного контролю | РОЗДІЛ 7. Фізична хімія дисперсних систем | 7.1. Класифікація дисперсних систем | 7.2. Методи одержання колоїдних систем | 7.2.1. Методи диспергації | 7.2.2. Методи конденсації | 7.3. Методи очищення колоїдних систем | 7.4. Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем | 7.5. Оптичні властивості колоїдних систем | 7.6. Подвійний електричний шар. Будова колоїдних часточок | 7.6.1. Вплив електролітів на величину електрокінетичного потенціалу. Явище перезарядки колоїдних часточок | 7.6.2. Електрокінетичні явища | 7.7. Стійкість і коагуляція дисперсних систем | 7.7.1. Фактори стійкості дисперсних систем | 7.7.2. Теорія коагуляції та стійкості дисперсних систем | 7.7.3. Механізм коагулювальної дії електролітів | 7.7.4. Кінетика коагуляції | 7.7.5. Особливі випадки коагуляції | 7.7.6. Коагуляція в біологічних системах | 7.8. Аерозолі | 7.9. Порошки | 7.10. Суспензії | 7.11. Пасти | 7.12. Емульсії | 7.13. Піни | 7.14. Колоїдні поверхнево-активні речовини | Завдання для самостійного контролю | РОЗДІЛ 8. Фізична хімія біополімерів та їхніх розчинів | 8.1. Біологічні макромолекули | 8.2. Структура біополімерів | 8.3. Ізоелектричний стан білків | 8.4. Розчини ВМС та їхні властивості | 8.5. Термодинамічна стійкість розчинів ВМС. Методи осадження білків | 8.6. Осмос. Осмотичний тиск у розчинах ВМС | 8.7. В'язкість розчинів ВМС | 8.8. Драглі. Утворення та властивості | Завдання для самостійного контролю | РОЗДІЛ 9. Хімія біогенних елементів | 9.1. Загальні відомості про біогенні елементи | 9.2. s-Елементи. Біологічна роль, застосування в медицині | 9.3. p-Елементи. Біологічна роль, застосування в медицині | 9.4. d-Елементи. Біологічна роль, застосування в медицині | Завдання для самостійного контролю | РОЗДІЛ 10. Нанохімія — шлях до високих технологій | 10.1. Основні поняття і терміни | 10.2. Класифікація нанооб'єктів | 10.3. Методи синтезу наночастинок | 10.4. Карбонові наноматеріали | 10.5. Пористі нанооб'єкти | 10.6. Досягнення нанотехнологій у медицині | Завдання для самостійного контролю | Список рекомендованої літератури | Предметний покажчик

Товар входит в категории

Вы можете купить книгу с доставкой курьером новой поштой укрпочтой Кривой Рог, Львов, Полтава, Житомир, Черкассы, Харьков, Чернигов, Винница, Тернополь, Киев, Луцк, Ровно, Хмельницкий, Херсон, Кировоград, Николаев, Днепропетровск, Ужгород, Запорожье, Суммы, Черновцы, Одесса, Ивано-франковск, другие города Украины. только в нашем магазине низкие цены, прямые поступления от издательства,книги под заказ, печать книг на заказ, компьютерные книги на английском языке.