Латинська мова: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.С. Прокопчук, І.Є. Процюк, В.М. Клязника, І.В. Коршунова та ін.

Латинська мова: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.С. Прокопчук, І.Є. Процюк, В.М. Клязника, І.В. Коршунова та ін.
%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%3A+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%28%D0%92%D0%9D%D0%97+%D0%86%E2%80%94%D0%86%D0%86%D0%86+%D1%80.+%D0%B0.%29+%2F+%D0%9B.%D0%A1.+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA%2C+%D0%86.%D0%84.+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%BA%2C+%D0%92.%D0%9C.+%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%86.%D0%92.+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%82%D0%B0+%D1%96%D0%BD. - фото 1
120 грн
46818
ISBN
978-617-505-528-1
Издательство
ВСВ “Медицина”
Категория
Медицина
Год
2017
Страниц
224
Формат
60х90 1/16 (145х215 мм)
Обложка 
Твердая
Тип бумаги 
Офсет
Язык
Украинский, Латинский
Читать фрагмент
  • По ХарьковуДоставка курьером - 100 грн
    Бесплатно - от 2000 грн
  • По УкраинеБесплатно - от 2000 грн
    Новая Почта - от 40 грн
    Укрпочта - от 25 грн
  • Международная доставкаУкрпочта...
Подробнее о доставке
Латинська мова входить до дисциплін професійного циклу і є однією з базових для засвоєння фахових фармацевтичних дисциплін: фармакології, технології ліків, фармакогнозії.

Навчальний посібник містить відомості із фармацевтичної термінології, номенклатури лікарських засобів, хімічної, ботаніч-ної, фармацевтичної номенклатур. Граматика латинської мови подана в обсязі, необхідному для грамотного використання спеціальної термінології на практиці. У посібнику також подано рецептурні вислови, основні рецептурні скорочення, назви лікарських форм, алфавітний покажчик ботанічних назв лікарських рослин, короткі латинсько-український та українсько-латинський словники.

Посібник відповідає навчальній програмі з латинської мови, затвердженій Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України.

Для студентів спеціальності «Фармація» вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—IIІ рівнів акредитації.
Передмова | Вступ | Розділ 1. Фонетика | Тема 1. Латинський алфавіт. Класифікація звуків. Буквосполучення приголосних з голосними | § 1. Латинський алфавіт | § 2. Класифікація звуків. Вимова голосних та особливі випадки вимови приголосних | § 3. Дифтонги. Диграфи. Буквосполучення приголосних з голосними | § 4. Фармацевтичні терміноелементи грецького походження | Вправи | Лексичний мінімум з теми | Тема 2. Наголос у латинській мові | § 5. Склад слова. Поділ слів на склади | § 6. Правила постановки наголосу в словах | § 7. Довгота й короткість передостаннього складу в латинських словах | Вправи | Розділ 2. Морфологія | Тема 3. Дієслово | § 8. Граматичні категорії дієслова: час, особа, число, стан, спосіб | § 9. Словникова форма дієслова. Інфінітив. Визначення основи теперішнього часу дієслова | § 10. Чотири дієвідміни, їх визначення | § 11. Дійсний спосіб. Утворення 3-ї особи однини та множини активного й пасивного стану | § 12. Наказовий спосіб. Утворення наказового способу однини та множини. Дієслівні форми наказового способу, що трапляються в рецептурі | § 13. Утворення форм 3-ї особи однини та множини пасивного стану умовного способу і використання його замість наказового способу в рецептах | § 14. Дієслово fio, fiёri (форми 3-ї особи однини та множини) і вживання його у рецептах | Вправи | Лексичний мінімум з теми | Тема 4. Іменники | § 15. Граматичні категорії іменника. Словникова форма іменника | § 16. П'ять відмін іменників у латинській мові та визначення їх за закінченнями родового відмінка однини | Тема 4.1. Іменники І відміни. Неузгоджене означення | § 17. Іменники І відміни. Основні ознаки. Відмінкові закінчення | § 18. Винятки щодо роду іменників І відміни | § 19. Неузгоджене означення. Переклад неузгодженого означення українською мовою, вживання неузгодженого означення в назвах лікарських засобів | Вправи | Лексичний мінімум з теми | Тема 4.2. Іменники ІІ відмін | § 20. Основні ознаки іменників чоловічого роду ІІ відміни. Відмінкові закінчення, особливості відмінювання іменників на -er | § 21. Особливості відмінювання іменників ІІ відміни середнього роду | Зразки відмінювання іменників середнього роду ІІ відміни | § 22. Винятки щодо роду іменників ІІ відміни | § 23. Уживання іменників ІІ відміни у фармацевтичній термінології. Назви препаратів, їх переклад українською мовою | Вправи | Лексичний мінімум з теми | Тема 4.3. Іменники ІІІ відміни | § 24. Іменники ІІІ відміни. Основні ознаки: рівноскладовість і нерівноскладовість іменників ІІІ відміни, основа, словникова форма, типи відмінювання | § 25. Характерні закінчення іменників чоловічого роду ІІІ відміни | § 26. Характерні закінчення іменників жіночого роду ІІІ відміни | § 27. Характерні закінчення іменників середнього роду ІІІ відміни | § 28. Особливості відмінювання іменників ІІІ відміни | Вправи | Лексичний мінімум з теми | Тема 4.4. Іменники IV та V відмін | § 29. Основні ознаки іменників IV та V відмін. Словникова форма | § 30. Відмінкові закінчення іменників IV та V відмін |§ 31. Відмінювання іменників IV та V відмін у називному, родовому, знахідному й орудному відмінках однини та множини | Вправи | Лексичний мінімум з теми | Розділ 3. Прикметники | Тема 5. Прикметники першої групи | § 32. Граматичні категорії прикметників: рід, число, відмінки. Словникова форма | § 33. Прикметники першої групи. Родові закінчення. Зразки відмінювання |  § 34. Узгоджене означення. Узгодження прикметників з іменниками І та ІІ відмін | Вправи | Лексичний мінімум з теми | Тема 6. Прикметники другої групи. Ступені порівняння прикметників | § 35. Родові закінчення прикметників другої групи | § 36. Узгодження прикметників другої групи з іменниками І, ІІ та ІІІ відмін | § 37. Ступені порівняння прикметників | Вправи | Лексичний мінімум з теми | Розділ 4. Рецепт | Тема 7. Рецепт як документ | § 38. Структура і форма рецепта. Латинська частина рецепта | § 39. Структура рецептурного рядка. Традиційне написання назв препаратів у рецепті в родовому відмінку | § 40. Найуживаніші рецептурні скорочення. Додаткові написи в рецепті | § 41. Назви лікарських форм та особливості їх виписування в рецепті | Вправи | Лексичний мінімум з теми | Розділ 5. Числівники. Прислівники і займенники в рецепті. Сполучники і прийменники | Тема 8. Числівники | § 42. Кількісні та порядкові латинські числівники від 1 до 10, 100, 1000 | § 43. Числівники-префікси в хімічній та фармацевтичній термінології | Вправи | Тема 9. Прислівники і займенники в рецепті | § 44. Прислівники і займенники, які найчастіше використовують у рецептурі | Тема 10. Сполучники і прийменники | § 45. Прийменники, що вимагають знахідного відмінка | § 46. Прийменники, що вимагають орудного відмінка | § 47. Прийменники, які вживають з двома відмінками (знахідним й орудним) § 48. Сполучники, які використовують у медичних текстах і рецептурі | Вправи | Розділ 6. Хімічна номенклатура латинською мовою | Тема 11. Хімічна номенклатура | § 49. Хімічні елементи у назвах лікарських засобів | § 50. Принципи утворення міжнародної латинської номенклатури оксидів, пероксидів та гідроксидів | § 51. Назви кислот: неорганічних й органічних | § 52. Назви солей у рецептах | Вправи | Лексичний мінімум з теми | Розділ 7. Ботанічна і фармакогностична термінологія | Тема 12. Назви рослин у номенклатурі лікарських засобів | § 53. Поняття про ботанічну номенклатуру | § 54. Ботанічні назви родин рослин |  § 55. Ботанічні та фармацевтичні назви рослин | § 56. Назви алкалоїдів і глікозидів | Вправи | Розділ 8. Медична термінологія | Тема 13. Загальні відомості про медичну термінологію | § 57. Термін як спосіб позначення предмета, явища, стану предмета та його властивостей у певній галузі знань | § 58. Способи утворення термінів: суфіксація, префіксація, складання коренів і слів | § 59. Словотвірні елементи, які використовують для створення медичних і фармацевтичних термінів | Вправи | Лексичний мінімум | Розділ 9. Фармакологічна номенклатура | Тема 14. Назви груп лікарських препаратів | § 60. Номенклатура лікарських засобів | § 61. Основні греко-латинські словотвірні елементи (терміноелементи) у найменуваннях лікарських засобів та їх значення | Вправи | Додатки | Додаток 1. Таблиця відмінкових закінчень іменника | Додаток 2. Рецептурні вислови | Додаток 3. Основні рецептурні скорочення | Додаток 4. Назви лікарських форм | Додаток 5. Алфавітний покажчик ботанічних назв лікарських рослин | Латинсько-український словник | Українсько-латинський словник | Gaudeamus | Латинські крилаті вислови

Товар входит в категории

Вы можете купить книгу с доставкой курьером новой поштой укрпочтой Кривой Рог, Львов, Полтава, Житомир, Черкассы, Харьков, Чернигов, Винница, Тернополь, Киев, Луцк, Ровно, Хмельницкий, Херсон, Кировоград, Николаев, Днепропетровск, Ужгород, Запорожье, Суммы, Черновцы, Одесса, Ивано-франковск, другие города Украины. только в нашем магазине низкие цены, прямые поступления от издательства,книги под заказ, печать книг на заказ, компьютерные книги на английском языке.